Aktuelno

Beogradska otvorena škola raspisuje konkurs za učešće privrednih društava u programu radnih praksi

 

Pozivamo sva zainteresovana privredna društva da se prijave za učešće u programu radnih praksi koji realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) u partnerstvu saPrivrednom komorom Srbije, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Konkurs je raspisan u okviru projekta „PRAKSAM – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse“. Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta privrednih društava za sprovođenje programa radnih praksi, kao i pružanje podrške unapređenju zapošljivosti mladih u Srbiji. 

 

Privredna društva koja imaju potencijala za širenje poslovanja će učešćem u programu radnih praksi dobiti priliku da obrazovanim i talentovanim, a nezaposlenim mladim ljudima, omoguće da steknu neophodno radno iskustvo i povežu se sa svetom rada, bez dodatnog opterećenja za svoj budžet.  

 


Šta privredna društva dobijaju učešćem u programu praksi?

  • Ciljanu i stručnu selekciju praktikanata u skladu sa potrebama – stručni projektni tim će kreirati javni konkurs i voditi proces selekcije kandidata na osnovu analize potreba zainteresovanih privrednih društava. Predstavnici privrednih društava će imati priliku da učestvuju u odabiru praktikanata za pozicije u svom preduzeću.
  • Administriranje programa praksi od strane Beogradske otvorene škole bez opterećenja za privredna društva – sklapanje ugovora sa praktikantima i administriranje njihovih nadoknada za pokrivanje troškova prevoza i toplog obroka.
  • Ekspertsku podršku u procesu mentorstva tokom programa praksi – zaposleni iz odabranih privrednih društava će dobiti priliku da unaprede svoje mentorske veštine kroz specijalno dizajniranu obuku. Stečene veštine će moći da primene i u radu sa praktikantima tokom projekta, kao i mimo projekta u radu sa kolegama.
  • Kontinuiranu promociju na regionalnom i nacionalnom nivou – putem onlajn i medijskih kampanja koje budu organizovane u okviru projekta sva privredna društva koja  budu primila praktikante biće kontinuirano promovisana.
  • Obučene kadrove – ukoliko budu zadovoljni postignućima praktikanata u četvoromesečnom periodu, moći će da ih uvrste u svoj tim zaposlenih!

  

 Pravo učešća na Konkursu imaju sva privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:

  • Posluju na teritoriji Srbije i u većinskom su privatnom vlasništvu.
  • Imaju realne izglede za ostvarenje rasta i razvoja i potrebe za širenjem, odnosno zapošljavanjem novih radnika.
  • Mogu jasno da definišu poziciju i opis posla za koji im nedostaje praktikant, kao i da opišu profil praktikanta, potencijalnog zaposlenog.
  • Imaju mogućnosti da obezbede mladima praksu u trajanju od četiri meseca, koja će početi sa realizacijom u septembru 2015. godine.
  • Mogu da obezbede mentorstvo tokom prakse. 

Profesionalni tim Beogradske otvorene škole će u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, na osnovu pristiglih prijava odabrati društva koja ispunjavaju sve naznačene uslove. Po završetku selekcije, Beogradska otvorena škola će sa odabranim privrednim društvima potpisati Sporazum o saradnji i započeti selekciju praktikanata.

Rok za prijavu na konkurs je ponedeljak 29. jun 2015. godine. Zainteresovana privredna društva treba da popune prijavni formular u elektronskom obliku koji se nalazi OVDE. 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Tamari Kljajić iz Centra za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole na imejl tamara.kljajic@bos.rs ili putem telefona 011/3061-341.

 

                                                                                                                  

252
18.06.2015
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.