Aktuelno

Konferencija „Karijerno vođenje i savetovanje – koncept i inovacije“

Beogradska otvorena škola je 30. novembra 2015. godine u prostorijama Zadužbine Ilije M. Kolarca u Beogradu održala stručnu konferenciju „Karijerno vođenje i savetovanje – koncept i inovacije“, koja je prva konferencija u ovoj oblasti koja je akreditovana od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Stopa nezaposlenosti mladih u Srbiji prelazi preko 45%, a podjednako je zabrinjavajući i podatak da je stopa neaktivnosti mladih čak preko 71%, kako zbog činjenice da su i dalje u sistemu obrazovanja, tako i zbog toga što nisu pripremljeni da se aktivno uključe u svet rada. Cilj karijernog vođenja i savetovanja je upravo da mlade osposobi potrebnim znanjima i veštinama koje su im neophodne kako bi se uspešno pripremili za svet rada.

Konferencija je okupila predstavnike javnih institucija, lokalnih samouprava, univerziteta, škola, organizacija civilnog društva i drugih relevantnih aktera kako bi razgovarali o izazovima i prilikama za dalji razvoj i mogućim inovacijama u sistemu celoživotnog karijernog vođenja, a u skladu sa važećim standardima u zemljama Evropske unije. Takođe, učesnici su imali priliku da diskutuju o problemima na lokalu ali i o primerima dobre prakse.

Ovom prilikom, između ostalih, prisutnima su se obratili gđa. Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole, gđa. Snežana Marković, pomoćnica ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gđa. Ljiljana Đuver, pomoćnica ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gđa. Snežana Klašnja, pomoćnica ministra u Ministarstvu omladine i sporta i g. Nikola Mikašinović, koordinator programa fondacije Solidar Svis.

Interesovanje za konferenciju je bilo veliko, na šta ukazuje i broj prijava koji je bio veći od 150. Prisustvo predstavnika oko 100 srednjih škola iz unutrašnjosti pokazalo je da je kontinuirana profesionalna podrška, kao i razmena iskustava u ovoj oblasti od izuzetne važnosti za ove škole.

Sve prezentacije dostupne su OVDE.

Stručna konferencija je organizovana u okviru projekta „Zagovaranje za kontinuitet u sprovođenju politike karijernog vođenja u Srbiji – KViS na BIS“ koji ima za cilj  podršku unapređenju zapošljivosti mladih i celoživotnog učenja kroz unapređenje održivosti i kvaliteta sistema karijernog vođenja i savetovanja. Projekat realizuje Beogradska otvorena škola, uz podršku Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Kancelarija u Srbiji.

290
03.12.2015
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.