Aktuelno

Konkurs za poziciju koordinatora/ke u okviru programske oblasti Energija, klima i životna sredina

Beogradska otvorena škola usled potrebe za proširenjem profesionalnog tima raspisuje Konkurs za poziciju koordinatora/ke projekata u programu Energija, klima i životna sredina.

ROK ZA APLICIRANJE JE 15.MART U 23:59. 

KONKURS MOŽETE PREUZETI OVDE.

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine. 
BOŠ osnažuje ljudske resurse, unapređuje rad javnih institucija i organizacija građanskog društva, razvija i zagovara javne praktične politike u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama.

U okviru programa Energija, klima i životna sredina Beogradska otvorena škola doprinosi odgovornoj politici životne sredine koja je zasnovana na učešću javnosti u procesu donošenja odluka i partnerstvu civilnog društva i javnih institucija.
Naš cilj je očuvana životna sredina, unapređeno javno zdravlje i kvalitet života građana, kroz uspešnu primenu evropskih pravnih normi i standarda u oblasti očuvanja i unapređenja životne sredine, niskougljeničnu ekonomiju i integraciju politike životne sredine u druge sektorske politike.

Odabrani kandidat/kinja biće primljen/a na tri meseca probnog rada uz mogućnost angažovanja na duži period.

ŠTA JE POTREBNO:
-    Visoka stručna sprema (poželjno dobro poznavanje evropskih integracija i javnih politika u oblasti zaštite životne sredine, energetike i održivog razvoja)
-    Radno iskustvo u upravljanju i administriranju projekata (poželjno u oblasti zaštite životne sredine, energetike i održivog razvoja) 
-    Osnovno poznavanje procesa kreiranja javnih politika; metodoloških pristupa u istraživanjima i izradi analiza javnih politika 
-    Dobre komunikacijske veštine
-    Veštine timskog rada
-    Dobre analitičke i istraživačke veštine
-    Odlične organizacione veštine
-    Sposobnost za rad pod pritiskom i kratkim vremenskim rokovima
-    Odgovornost, predanost i preciznost u radu
-    Napredni nivo govornog i pisanog engleskog jezika
-    Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office, posebno Word, Excel i Internet)

OPIS ZADUŽENJA:
-    Izrada i realizacija projekata uključujući i pisanje analiza i izveštaja o javnim politikama
-    Upravljanje projektima i projektnim timom 
-    Obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u okviru projekata i poslova BOŠ-a
-    Organizacija događaja i projektnih aktivnosti 
-    Monitoring i evaluacija projektnih aktivnosti i projekata u celini
-    Priprema izveštaja o realizaciji projekata
-    Praćenje medijskih sadržaja i razvoja javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja
-    Praćenje i pronalaženje mogućih izvora finansiranja
-    Saradnja sa državnim institucijama, javnim preduzećima, lokalnim samoupravama i zagovaranje vrednosti i ciljeva Programa energija, klima i životna sredina Beogradske otvorene škole
-    Održavanje i ispostavljanje saradnje sa partnerima BOŠ-a i organizacijama civilnog društva u zemlji i inostranstvu

ŠTA BOŠ NUDI:
-    Sticanje opštih poslovnih znanja i veština u skladu sa politikom kontinuiranog razvoja zaposlenih kao sticanje  
-    Sticanje vrlo konkretnih znanja i veština u ovoj tematskoj oblasti
-    Podsticajno radno okruženje u kojem se vrednuje raznovrsnost, u skladu sa brojnim temama koje BOŠ pokriva kroz svoje programske oblasti 
-    Saradnju sa uglednim partnerima aktivnim u oblastima zaštite životne sredine, klimatskih promena i energetike 
-    Priliku za realizaciju strateški važnih projekata u saradnji sa međunarodnim partnerima i donatorima
-    Ugovor i finansijsku kompenzaciju u rangu prosečnih primanja na nivou države prema gore navedenim obrazovnim i poslovnim kvalifikacijama
-    Prostor za razvoj – Programska oblast Energija, klima i životna sredina  je prepoznata kao strateški važna oblast i BOŠ će čvrsto stajati iza članova tima u njihovim nastojanjima da dalje razvijaju i oblikuju ovu programsku oblast

PROCES SELEKCIJE:
-    Do 15.marta potrebno je popuniti prijavni formular i poslati traženu dokumentaciju.
-    Do 20. marta kandidati koji prođu prvu selekciju biće pozvani da dostave dodatnu dokumentaciju i popune elektronski test.
-    Po evaluaciji rezultata testa, kandidati koji prođu ovaj krug selekcije biće pozvani na razgovor. 
-    Po potrebi kandidati mogu biti pozvani na još jedan razgovor.
-    Planirano je da se proces selekcija završi do 1. aprila 2017. godine.
-   Očekuje se da odabrani kandidat ili kandidatkinja sa radom u BOŠ-u počne što je pre moguće u skladu sa dogovorom sa kandidatom ili kandidatkinjom.

PRIJAVLJIVANJE:
Pozivamo zainteresovane kandidate/kinje da popune prijavni formular koji se nalazi OVDE, zatim dostave svoju radnu biografiju (CV) kao i motivaciono pismo, na adresu elektronske pošte ognjan.pantic@bos.rs sa naznakom u naslovu: BOS_EKŽ_prijava na konkurs. Rok za apliciranje je 15. mart u 23:59. 

246
03.03.2017
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.