Aktuelno

Konkurs za poziciju Asistent/kinja na projektima u okviru Programa Energija, klima i životna sredina

Beogradska otvorena škola raspisuje konkurs za poziciju Asistent/kinja na projektima u okviru Programa Energija, klima i životna sredina

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine. BOŠ osnažuje ljudske resurse, unapređuje javne politike i jača kapacitete civilnog, javnog i poslovnog sektora u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama.

Beogradska otvorena škola se od 2011. aktivno bavi i unapređenjem javnih politika u oblasti energije, klime i životne sredine. U okviru ove programske oblasti rad Beogradske otvorene škole usmeren je ka očuvanju životne sredine, unapređenju javnog zdravlja i kvaliteta života građana, kroz uspešnu primenu evropskih pravnih normi i standarda u oblasti očuvanja i unapređenja životne sredine, niskougljeničnu ekonomiju i integraciju politike životne sredine u druge sektorske politike. Rad sa mrežom organizacija civilnog društva iz cele Srbije zauzima bitno mesto u BOŠ-ovom portfoliju. Kroz mentorsku, ekspertsku i finansijsku podršku BOŠ doprinosi razvoju i uključivanju organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine.

Odabrani kandidat/kinja biće primljen/a na tri meseca plaćenog probnog rada uz mogućnost angažovanja na duži period.

OSNOVNA ZADUŽENJA:

 • Učešće u aktivnostima usmerenim na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine;
 • Učešće u planiranju i realizaciji programskih i projektnih aktivnosti usmerenih na oblast energija, klima i životna sredina;
 • Administriranje projekata partnera: praćenje projektnih aktivnosti, izveštavanja o sprovođenju projekata i finansijskih izveštaja;
 • Praćenje razvoja javnih politika iz oblasti razvoja civilnog društva i zaštite životne sredine;
 • Učešće u sprovođenju projektnih aktivnosti i pripremi izveštaja o sprovođenju projekata;
 • Učešće u organizovanju i realizaciji javnih događaja, obuka i studijskih poseta;
 • Obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u okviru projekata i poslova BOŠ-a.

ZAHTEVI:

 • Visoka stručna sprema;
 • Minimum 2 godine iskustva u administriranju projekata organizacija civilnog društva (poželjno u oblasti energetike i zaštite životne sredine);
 • Motivisanost za rad sa organizacijama civilnog društva u Srbiji;
 • Poželjno poznavanje procesa kreiranja javnih politika i donošenja odluka u EU, institucija EU i pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji;
 • Poželjno poznavanje procesa kreiranja javnih politika u oblasti zaštite životne sredine;
 • Preduzimljivost i spremnost na učenje;
 • Dobre organizacione i komunikacijske veštine;
 • Analitičnost i preciznost;
 • Razvijene digitalne kompetencije (osnove MS Office paketa, pretraga interneta, društvene mreže, uređivanje veb sadržaja)
 • Napredni nivo govornog i pisanog engleskog jezika.

 Šta BOŠ nudi?

 • Mogućnost daljeg angažovanja nakon plaćenog probnog perioda;
 • Mogućnost sticanja novih znanja i veština u podsticajnom radnom okruženju u skladu sa politikom razvoja zaposlenih;
 • Saradnju sa mrežom partnerskih organizacija iz cele Srbije;
 • Rad na društveno odgovornim poslovima;
 • Priliku za realizaciju strateški važnih projekata u saradnji sa međunarodnim partnerima i donatorima.

Proces selekcije

Molimo Vas da CV i motivaciono pismo sa naznakom za koju poziciju konkurišete pošaljete na adresu konkurs@bos.rs najkasnije do

srede 8. novembra 2017. godine.

Selekcija će se sastojati iz tri faze: pregleda biografija i motivacionih pisama, testiranja elektronskim putem i intervjua.

Svi prijavljeni kandidati biće obavešteni o ishodu konkursa.

 

 

333
23.10.2017
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.