Aktuelno

KONKURS - IZAZOVI INTERKULTURALNOSTI – KAKO DA UPOZNAMO JEDNI DRUGE?

„Izazovi interkulturalnosti – kako da upoznamo jedni druge?” je obrazovni program koji se organizuje sa ciljem prevencije radikalizacije i ekstremizma kroz fokusiranje na srednjoškolce. U ovom uzrastu, mladi su u formativnom periodu, još uvek oblikuju svoj sistem vrednosti, kao i način razumevanja svih društvenih pojava koje ih okružuju. Bilo kakva vrsta obrazovanja o drugim religijama i nacijama nije deo školskog kurikuluma osnovnih i srednjih škola. Mladi su prepušteni nejasnim informacijama koje dobijaju sa interneta, od svojih vršnjaka i tome slično. Iz svih pomenutih razloga, cilj ovog projekta je da poboljša razumevanje između mladih koji potiču iz različitih nacionalnih i/ili verskih zajednica, kao i da kreira model za osnove obrazovanja o interkulturalizmu u osnovnim i srednjim školama, koji bi trebalo da pomogne mladim ljudima da bolje upoznaju druge nacije, religije i kulture, što će preventivno delovati na radikalizaciju i ekstremističko ponašanje u budućnosti.

Program je namenjen srednjoškolcima sa teritorije grada Beograda i okoline. Organizator ne pokriva troškove prevoza i smeštaja eventualnih učesnika koji nemaju boravište u Beogradu.

Svi polaznici steći će sertifikat BOŠ-a i biti u kontaktu sa stručnjacima. Svi troškovi programa su pokriveni od strane organizatora.

Obrazovni program organizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

TRAJANJE I MESTO ODRŽAVANJA

Obrazovni program će se održati u Beogradu 20. i 21. februara 2018. godine.

TEME OBRAZOVNOG PROGRAMA I PREDAVAČI

Obrazovni program će se baviti sledećim temama:

- Interkulturalizam – značenje, zbog čega nam je potreban, kako da ga unapredimo?;
- Upoznajmo crkve i verske zajednice u našem gradu i zemlji;
- Upoznajmo nacionalne manjine u našem gradu/zemlji;
-  Kako komuniciramo jedni sa drugima – osnove interkulturnog dijaloga;
- Ljudska i manjinska prava – šta su i kako ih štitimo?

Kako bismo obezbedili relevantnost i aktuelnost znanja koje će polaznici i polaznice tokom ovog obrazovnog programa steći, oformljen je tim eminentnih predavača.

U okviru obrazovnog programa planiran je i obilazak crkava i verskih zajednica, kao i drugih lokacija vezanih za ovu temu sa stručnim vodičem, kao i susret sa predstavnicima CVZ i nacionalnih manjina, u cilju dopunjavanja teorijskog znanja i sticanja kompletne slike o interkulturnom dijalogu.

U nastavku programa, polaznici će biti podeljeni u vršnjačke grupe u okviru kojih će, uz onlajn mentorstvo eksperta za upravljanje projektnim ciklusom, iskusiti rad na pisanju predloga projekta.

Kao završni događaj u okviru ovog obrazovnog programa, u martu 2018 (tačan datum će biti naknadno utvrđen) je predviđena jednodnevna radionica razvijanja projektnih ideja predloženih tokom onlajn rada sa mentorom.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Konkurs je otvoren za mlade uzrasta od 14 do 20 godina, učenike osnovnih i srednjih škola, kao i studente početnih godina fakulteta. Selekciona komisija će odabrati najboljih 25 kandidata/-kinja. Prilikom selekcije posebno će se voditi računa o rodnoj ravnopravnosti.

KAKO DA SE PRIJAVITE

Da biste se prijavili, potrebno je da kratku biografiju (CV) i motivaciono pismo pošaljete na e-mail adresu: ivana.bartulovic@bos.rs.

 Konkurs je otvoren do 14. februara 2018. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti organizatorki programa: ivana.bartulovic@bos.rs

445
09.02.2018
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.