Aktuelno

Usvojene preporuke o karijernom informisanju

Beogradska otvorena škola, Kancelarija za mlade Vranje, zajednički programi Ujedinjenih nacija – Održanje mira i inkluzivni lokalni razvoj (PBILD) i Zapošljavanje i migracije mladih (YEM) organizovali su Okrugli sto posvećen karijernom informisanju u kancelarijama za mlade u Domu vojske u Vranju, 28. marta 2012. godine. Preporuke o daljem razvoju karijernog informisanja u kancelarijama za mlade, koje su nastale ovom prilikom, doprineće daljem razvoju sistema za podršku mladima u planiranju i vođenju svoje karijere, a u skladu sa Strategijom karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji.

Tekst preporuka možete preuzeti ovde.

Na Okruglom stolu predstavljeni su ključni rezultati projekta Karijerni informatori:

  • Obučeno 39 mladih da unutar kancelarije za mlade postanu vršnjački karijerni informatori, savetnici za karijerno informisanje mladih.
  • Ojačani kapaciteti 12 kancelarija za mlade da pružaju usluge karijernog informisanja.
  • Održano 24 vršnjačkih radionica o karijernom informisanju tokom kojih je dosegnuto 289 mladih osoba, od toga je 64 mladih iz osetljivih grupa.

Takođe, otvorena je diskusija o daljem razvoju karijernog informisanja u kancelarijama za mlade. Na samoj diskusiji učestvovalo je oko 50 pristunih, između ostalog predstavnici PBILD programa, Ministarstva omladine i sporta, Kancelarije UNICEF-a u Beogradu, kao i drugih ministarstava, škola, organizacija civilnog društva, Nacionalne službe za zapošljavanje, i brojnih kancelarija za mlade.

Neki zaključci sa održane diskusije se odnose na prepoznavanje izazova održivosti i trajanja vršnjačkog karijernog informisanja u kancelarijama za mlade,  boljem dosezanju mladih iz osetljivih grupa kroz programe karijernog informisanja, kao i o saradnji ključnih aktera na lokalnom nivou u oblasti karijernog vođenja i savetovanja mladih. Preporuke oko kojih su se učesnici složili tiču se većeg uključivanja programa karijernog informisanja u aktivnosti predviđene lokalnim akcionim planovima koji se odnose na mlade, zatim unapređenja saradnje između lokalnih kancelarija za mlade i partnera na lokalu kako bi se kroz zajednički rad dosegao veći broj mladih i realizovali bolji programi, naročito oni koji imaju za cilj da informišu mlade o načinu funkcionisanja institucija i administrativnih procedura na koje su upućeni. Takođe, jedna od preporuka jeste i razvoj mobilnih usluga vršnjačkog karijernog informisanja koje bi mogle da izlaze na teren i u školama i ostalim mestima okupljanja mladih, izvode radionice i postavljaju Info pultove kancelarija za mlade. Gospodin Nikolas Herkules, menadžer programa PBILD, izjavio je kako je jedno od mogućih rešenja za bolje karijerno informisanje mladih i saradnja kancelarija za mlade sa uspešnim lokalnim kompanijama koje imaju svest o društveno odgovornom poslovanju.

Projekat Karijerni informatori realizovala je Beogradska otvorena škola u saradnji sa 12 kancelarija za mlade iz Bačkog Petrovca, Bujanovca, Beograda (Palilule), Bojnika, Lebana, Medveđe, Surdulice, Trgovišta, Temerina, Vladičinog Hana, Vlasotinca i Vranja. Projekat je realizovan uz podršku zajedničkih programa Ujedinjenih nacija, PBILD i YEM, sa ciljem da doprinese unapređenju društvene inkluzije i zapošljivosti mladih u Srbiji kroz izgradnju kapaciteta kancelarija za mlade da pružaju usluge karijernog informisanja.

Tokom projekta Karijerni informatori održani su trening kursevi i onlajn obrazovni programi za vršnjačke savetnike za karijerno informisanje u kancelarijama za mlade, realizovane su vršnjačke radionice karijernog informisanja i aktivnog traženja posla, a objavljena je i brošura Karijerni informatori (elektronsko izdanje dostupno je na www.bos.rs/cgcc/publikacije).

 

268
03.04.2012
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.