Aktuelno

Završeno prijavljivanje na Javni konkurs za 15 stručnih praksi u državnim organima i institucijama Republike Srbije

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je 18. marta 2013. godine, uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP), raspisala Javni konkurs za 15 plaćenih stručnih praksi u državnim organima i institucijama Republike Srbije. Konkurs je bio otvoren za motivisane mlade profesionalce koji žele da steknu iskustvo kroz praksu u državnim organima i institucijama Republike Srbije.

Pored prilike za učenje i sticanje radnog iskustva u državnim organima i institucijama Republike Srbije, Beogradska otvorena škola će mladim praktikantima  obezbediti i dodatnu obuku za meke veštine, karijerno savetovanje, novčanu nadoknadu, kao i mogućnost za profesionalno povezivanje i umrežavanje. Izabranim praktikantima će biti dodeljen mentor iz državne instutucije u kojoj se realizuje stručna praksa.

Prijavljivanje za Konkurs je sada završeno, a na našu adresu je do kraja roka za prijavljivanje pristiglo 1114 prijava zainteresovanih kandidata. U toku je proces selekcije koji se sastoji od CV skrininga, testiranja (kompjuterskih veština i engleskog jezika), kao i intervjua. Svi prijavljeni kandidati će putem imejla biti obavešteni o ishodu selekcionog procesa, kada taj proces bude završen.

Veliki broj prijavljenih na konkursu govori o tome koliko je nezaposlenost mladih u Srbiji visoka, kao i o tome da su ovakvi vidovi usavršavanja i stručnog osposovljavanja mladih neophodni i da ih treba organizovati u što je moguće većoj meri. Centar za vođenje karijere i savetovanje BOŠ-a će nastojati da i ubuduće nastavi sa sličnim aktivnostima sa ciljem da što većem broju mladih bude omogućeno da prođe kroz programe radnih praksi.

261
10.04.2013
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.