Aktuelno

Konkurs za prijem XXII generacije studenata jednogodišnjih multidisciplinarnih Studija budućnosti Odeljenja za napredne dodiplomske studije

Beogradska otvorena škola  

r a s p i s u j e   k o n k u r s  

za prijem XXII generacije studenata 

jednogodišnjih multidisciplinarnih Studija budućnosti 

Odeljenja za napredne dodiplomske studije

Studije budućnosti Odeljenja za napredne dodiplomske studije imaju za cilj da odabranim studentima i studentkinjama pruže dodatno obrazovanje i time doprinesu formiranju samosvesnih i društveno angažovanih mladih stručnjaka i stvaranju mreže pokretača i nosilaca društvenih promena.  

Izbor studenata Beogradska otvorena škola obavlja u tri faze: 

I Prijavljivanje kandidata (19. maj – 27. jun 2014. godine)  

Pravo prijavljivanja imaju studenti i studentkinje treće i četvrte godine studija, koji nisu diplomirali, do 27 godina starosti, a koji žele da se edukuju i više angažuju u društvenom životu.  Zainteresovani studenti mogu da preuzmu formulare za prijavljivanje sa internet stranice DAUS-a i u prostorijama Beogradske otvorene škole (Masarikova 5, 16. sprat, kancelarija 1603) svakog radnog dana od 10 do 18 časova.  

Neophodnu dokumentaciju studenti mogu doneti lično u prostorije Beogradske otvorene škole, svakog radnog dana od 10 do 18 časova u kancelariju 1603, poslati imejlom na adresu upis2014@bos.rs, faksom na +381 (11) 3613 112, ili preporučeno poštom na adresu: 

Beogradska otvorena škola 

Masarikova 5/16,

11 000 Beograd sa naznakom: Studije budućnosti Odeljenja za napredne dodiplomske studije (DAUS)  

Prilikom prijavljivanja kandidati treba da dostave: 

  • popunjen prijavni formular sa fotografijom formata 3,5cm x 5cm; 
  • biografiju (CV) – najviše do jedne strane; 
  • dve preporuke profesora ili naučnih radnika sa univerziteta ili instituta;
  • esej „Zašto želim da postanem student DAUS-a“ (najmanje 300, a najviše 400 reči); 
  • uverenje o prosečnoj oceni tokom studija ili fotokopiju stranica indeksa koje sadrže ocene na predmetima i overeni poslednji semestar.

Kandidati koji su dostavili kompletnu dokumentaciju ulaze u drugi krug selekcije, koja podrazumeva proveru znanja. 

II Provera znanja (10 – 17. septembar 2014. godine) 

 Svi kandidati prolaze proveru znanja koja obuhvata izradu testova:

  • test opšte kulture;
  • test sposobnosti; 
  • test engleskog jezika. 

Na osnovu rezultata urađenih testova i prosečne ocene ostvarene tokom studija formira se rang lista kandidata koji će biti pozvani na intervju. 

III Intervju i konačan izbor (22 – 26. septembar 2014. godine)  

Komisija Beogradske otvorene škole obaviće razgovor sa kandidatima koji su pozvani na intervju. Nakon intervjua, a na osnovu ostvarenog uspeha, Komisija će odabrati 35 najboljih studenata i studentkinja koji će pohađati multidisciplinarni program Studije budućnosti. 

Vreme, mesto i način održavanja jednogodišnjeg programa Studije budućnosti 

Nastava se izvodi tokom dva semestra. Prvi semestar traje od oktobra do kraja decembra tekuće godine, a drugi od februara do maja naredne godine. U prvom semestru organizuju se tri modula, dok u drugom semestru studenti pohađaju dva modula. Svaki modul sastoji se od 10 jednoipočasovnih predavanja, radionica ili treninga. Predavanja, radionice i treninzi organizuju se ponedeljkom, sredom i četvrtkom od 17:00 – 22:00.

Učešće studenata

Studenti će pokrivati deo troškova realizacije Studija budućnosti. Za akademsku 2014/2015. godinu oni iznose 19.200,00 dinara (sa PDV-om) i moguće je platiti u 6 jednakih mesečnih rata.

 

STUDIJE BUDUĆNOSTI

BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE

Za studente i studentkinje treće i četvrte godine studija

JESENJI SEMESTAR

PROLEĆNI SEMESTAR

akademska godina 2014/2015.

OBAVEZNE AKTIVNOSTI

Modul: Budućnost države i društva  

Modul: Budućnost socio-ekonomskog razvoja

Modul: Budućnost Evrope

Modul: Veštine budućnosti

Akademsko pisanje

Program stažiranja i završni rad

Specijalna i alumni predavanja

SLOBODNE AKTIVNOSTI

Psihološke radionice 

Kurs stranog jezika

Zimska škola timskog rada

Prezentacija završnih radova

Turniri u košarci i stonom tenisu, kuglanje, filmski maraton, posete pozorištima, neformalna druženja

Više informacija o konkursu i multidisciplinarnom programu Studije budućnosti možete videti na www.bos.rs/daus, dobiti na broj telefona +381 (11) 3061 577, ili putem imejla upis2014@bos.rs.


159
28.05.2014
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.