Aktuelno

Drugi upisni krug za prijem XXII generacije studenata jednogodišnjih multidisciplinarnih Studija budućnosti Odeljenja za napredne dodiplomske studije

Studenti treće i četvrte godine studija univerziteta koji do sada nisu stigli da se prijave na konkurs za upis na edukativni program „Studije budućnosti“, mogu to da učine u drugom upisnom krugu! Jednogodišnji multidisciplinarni program „Studije budućnosti“ organizuje Beogradska otvorena škola, a drugi upisni krug je otvoren do 5. septembra 2014. godine.

„Studije budućnosti“ treba da odabranim studentima/kinjama pruže dodatno znanje i veštine i time doprinesu formiranju samosvesnih i društveno angažovanih mladih stručnjaka. Tokom jednogodišnjeg multidisciplinarnog programa studenti/kinje, kroz pohađanje četiri modula na temu budućnosti države i društva, Evrope i socio-ekonomskog razvoja i veštine budućnosti, upoznaće se sa glavnim globalnim trendovima i izazovima. Studenti će od oktobra 2014. godine biti uključeni u program stažiranja i izrade završnog rada, steći će veštine akademskog pisanja i čitanja, a u okviru specijalnih predavanja razgovaraće o aktuelnim pitanjima sa najeminentnijim stručnjacima.

Beogradska otvorena škola ponudiće najboljima i druženje kroz kurs stranog jezika, psihološke radionice, zimsku školu timskog rada i mnoge druge aktivnosti. Ideja čitavog programa jeste da se mladi ljudi, pored znanja i veština koje će dobiti u Beogradskoj otovrenoj školi, povežu i druže. Cilj je da se napravi mreža uspešnih mladih ljudi koji će u budućnosti unapređujući sebe, unaprediti i naše društvo.

Program je namenjen studentima i studentkinjama treće i četvrte godine univerziteta, koji još nisu diplomirali, imaju do 27 godina i žele da budu, ili jesu, aktivni i društveno angažovani.

Zainteresovani studenti mogu da preuzmu formulare za prijavljivanje ovde i u prostorijama Beogradske otvorene škole (Masarikova 5, 16. sprat, kancelarija 1603) svakog radnog dana od 10 do 18 časova.

Neophodnu dokumentaciju studenti mogu doneti lično u prostorije Beogradske otvorene škole, svakog radnog dana od 10 do 18 časova u kancelariju 1603, poslati imejlom na adresu upis2014@bos.rs, faksom na +381 (11) 3613 112, ili preporučeno poštom na adresu:

Beogradska otvorena škola

Masarikova 5/16, 11 000 Beograd

sa naznakom: Studije budućnosti Odeljenja za napredne dodiplomske studije (DAUS)

Prilikom prijavljivanja kandidati treba da dostave:

  • popunjen prijavni formular sa fotografijom formata 3,5cm x 5cm;
  • biografiju (CV) – najviše do jedne strane;
  • dve preporuke profesora ili naučnih radnika sa univerziteta ili instituta;
  • esej „Zašto želim da postanem student DAUS-a“ (najmanje 300, a najviše 400 reči);
  • uverenje o prosečnoj oceni tokom studija ili fotokopiju stranica indeksa koje sadrže ocene na predmetima i overeni poslednji semestar;

Studenti će pokrivati deo troškova realizacije programa.

Jednogodišnje dodiplomske Studije budućnosti realizuju se u saradnji sa Telenor fondacijom.

Više informacija o konkursu i multidisciplinarnom programu Studije budućnosti može se videti na www.bos.rs/daus, dobiti na broj telefona +381 (11) 3061 577, ili putem imejla upis2014@bos.rs


 

285
18.08.2014
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.