Aktuelno

Rezultati istraživanja potvrdili efekte karijernog vođenja i savetovanja po zapošljivost mladih!

Nezaposlenost mladih je veliki problem u našoj zemlji, a tim Centra za vođenje karijere i savetovanje je želeo da pokaže da pored uticaja na lični i profesionalni razvoj, karijerno vođenje i savetovanje pozitivno utiče i na unapređenje zapošljivosti. To nije isto što i zaposlenost. Dok se zaposlenost odnosi na započinjanje radnog odnosa, zapošljivost se definiše kao set dostignuća – veština, shvatanja i ličnih atributa, koji čini da se pojedinac lakše zaposli i da bude uspešan u odabranom zanimanju.

Tim Centra za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole (BOŠ) želeo je da ispita da li usluge karijernog vođenja i savetovanja zaista imaju efekta u pogledu zapošljivosti mladih. Najpre se radilo na razvoju metodologije za merenje i praćenje efekata karijernog vođenja i savetovanja kroz definisanje indikatora i mernih instrumenata. U istraživanju, koje je trajalo godinu dana i koje je podržalo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, učestvovali su nezaposleni mladi do 30 godina starosti, bez prethodnog radnog iskustva, a koji su se izjasnili da aktivno traže posao. Mladi su u toku 3 meseca dobijali usluge karijernog vođenja i savetovanja u organizaciji Beogradske otvorene škole i kancelarija za mlade. Usluge su obuhvatale karijerno informisanje, višednevne obuke za veštine koje su važne za zapošljivost, kao što su aktivno traženje posla, upravljanje karijerom, pisanje radne biografije i pratećih pisama, komunikacione veštine, timski rad, priprema za poslovni intervju. Takođe, jedan deo mladih je pohađao sesije individualnog i grupnog karijernog savetovanja sa obučenih psiholozima.

Mladi su popunjavali upitnik pre dobijanja bilo kakvih usluga, zatim 3 meseca po prestanku dobijanja usluga i 12 meseci nakon dobijanja usluga. Kod mladih koji su učestvovali u programu KViS u kancelarijama za mlade za 50% je smanjena nezaposlenost kada se poredi period pre programa i godinu dana kasnije. Oko 35% mladih koji su dobili usluge karijernog vođenja i savetovanja su nakon godinu dana ili stalno zaposleni ili imaju neki vid honorarnog angažmana. Ostalih 15% mladih je angažovano ili kroz volontiranje ili kroz praksu. Takođe, dobijeni podaci govore u prilog većoj spremnosti mladih na teritorijalnu mobilnost, što znači da su spremniji da se radno angažuju i van mesta stanovanja. U prilog profesionalnoj mobilnosti govori podatak da su spremniji da se profesionalno usavršavaju i van struke. Naravno, taj podatak može da govori i o tome da su mladi jednostavno prihvatili realnost na tržištu rada, koja je, nažalost, takva da veliki broj ne može da pronađe posao u struci. Takođe, mladi su nakon 12 meseci aktivniji u traženju posla. Tome u prilog govori podatak da su veći broj puta konkurisali za posao, praksu ili volontiranje, ali i to da češće odlaze na razgovore za posao. Broj mladih koji su volontirali povećao se za 28% u periodu od 12 meseci, kao i broj mladih koji su pohađali neki vid prakse što ukazuje na spremnost za profesionalno usavršavanje. Ranija poređenja BOŠ-a pokazala su da su mladi nakon programa KViS u većoj meri učestvovali u različitim vidovima neformalnog obrazovanja, kao što su radionice, kursevi i obuke.

Detaljan opis istraživanja može se naći u publikaciji Beogradske otvorene škole „Efekti usluga karijernog vođenja i savetovanja u pogledu zapošljivosti mladih – prikaz istraživanja“.

266
03.02.2015
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.