Za upisivanje Medicinskog fakulteta postoji uslov.

U prvu godinu studija medicine može da se upiše lice koje ima odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, a pod tim se podrazumeva da ima završenu gimnaziju, srednju medicinsku školu, školu veterinarskog usmerenja i ostale škole iz oblasti zdravstva.
EU flag
Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.