Jeste li znali

Šta je akreditacija?

Akreditacijom se određuje da li je fakultet ispunio sve obaveze i standarde koji su Zakonom o visokom obrazovanju propisani. To znači da li ima odgovarajući nastavni kadar, da li je program dobro organizovan, da li ima dovoljan broj prostorija obzirom na broj studenata koji upisuje i sl. Ako fakultet ima akreditaciju, to znači i da mu je diploma važeća i priznata. Na sajtu svakog fakulteta može se naći dokument o akreditaciji u kome piše da li ispunjava uslove ili ne. Dešava se da su na nekim fakultetima akreditovani samo određeni smerovi, a neki drugi nisu.

Detaljnije o tome možete pročitati ovde.

Informacije o akreditovanim visokoškolskim ustanovama i studijskim programima možete naći u Vodiču kroz akreditovane studijske programe na sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

3164
19.07.2012
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.