Nova zanimanja

Oblast novih zanimanja – Digital Content

Živimo u digitalnoj eri kada komuniciramo, kupujemo i prikupljamo informacije putem interneta. Komunkacija sa klijentima se u velikoj meri obavlja putem interneta, i to ne važi samo za onlajn prodavnice već i za svaki drugi posao.

Ona kompanija ili proizvod koju pretraživač prvu pokaže će najverovatnije biti i ona kojoj osobe koje pretražuju poklanjaju i svoje poverenje. Koji sajt će se prvi pojaviti, a koji će ostati iza njega zavisi od optimizacije sajta tj. kvaliteta sadržaja u okviru samih internet stranica. Posao stručnjaka za SEO (Search Engine Optimization) je upravo da obezbede kvalitet sadržaja koji će učiniti sajt najistaknutijim prilikom rangiranja na pretraživačima. Zbog toga su zanimanja iz ove dinamične oblasti jedna od najtraženijih i potražnja za profesionalcima je sve veća.

Kako je oblast nova, dovela je i do puno novih zanimanja. Neka od najčešćih su:

  • Digital Content Analyst – osoba koja se bavi ovim zanimanjem obavlja zadatke koji su vezani za analizu protoka sadržaja na internetu kao i analizu internet okruženja.
  • Digital Content Creator – bavi se zadacima koji su vezani za kreiranje i objavljivanje sadržaja na internetu.
  • Digital Content & SEO Manager  pored  kreiranja dugoročnih strategija zaduženi su i da obezbede poštovanje zakona kada je u pitanju objavljivanje sadržaja (npr. poštovanje autorskih prava i zaštite podataka).
  • Online Content Strategist – osoba koja se bavi ovim zanimanjem se bavi razvijanjem strategije web sadržaja usklađene sa kratkoročnim i dugoročnim ciljevima i razvijanjem uređivačkog kalendara. 

Kakve veštine je potrebno da imaš?

Pre svega važno je da te interesuju digitalni svet, marketing i pisanje. Pored klasičnog poznavanja rada na računaru, potrebno je dobro poznavanje digitalnog okruženja (pretraživanja interneta, društvenih mreža, načina digitalnog oglašavanja, alata koji omogućavaju praćenje sadržaja na Internetu).

Za bavljenje ovim zanimanjima važno je posedovati analitičnost, strateško razmišljanje, usmerenost na detalje i komunikacijske veštine. U Srbiji ne postoji formalno obrazovanje za ova zanimanja. U oglasima za ovaj posao kao potrebno formalno obrazovanje najčešće se navode diplome iz oblasti novinarstva i marketinga.  Pored toga,  postoje brojni načini sticanja neformalnog obrazovanja kroz klasične i onlajn kurseve. Pohađanjem kurseva i obuka ostvaraju se značajni sertifikati iz oblasti Digital Contenta.

792
28.12.2016
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.