Nova zanimanja

Event menadžer/ka

Svi smo imali priliku da učestvujemo na nekoj konferenciji, seminaru, proslavi ili drugim sličnim događajima. U našem sećanju, pored ljudi koje smo upoznali ili novih stvari koje smo čuli, pamtimo i koliko je dobro događaj bio osmišljen i organizovan. Poslednjih godina, organizacija događaja sve više dobija na značaju, s obzirom na ogroman broj dešavanja koji se organizuje – korporativni događaji, konferencije, festivali, izložbe i slično, koji podrazumevaju komunikaciju sa velikim brojem ljudi i koordinisanje niza aktivnosti koje su potrebne da bi jedan događaj bio uspešan. Međutim, ko su ljudi koji se nalaze iza scene i koji organizuju celokupan događaj? Odgovor je – event menadžeri.

Event menadžer je osoba koja planira i rukovodi aktivnostima vezanim za realizaciju događaja. Uključeni su u mnogo više operacija od samog planiranja i izvršenja – građenje brenda, marketing i strategija komunikacije. Oni su eksperti za kreativne, tehničke i logističke elemente uz pomoć kojih će jedan događaj biti uspešan. To podrazumeva razvijene komunikacione, organizacione, tehničke veštine i veštine timskog rada, da bi mogao da efikasno obavlja sve zadatke. Uspešan event menadžer mora da u svakoj situaciji ima pripremljen rezervni plan; mora da poseduje sposobnost ranog prepoznavanja nepredviđenih situacija i brzog reagovanja. Takođe, ovaj posao zahteva i smisao za detalje, jer nekad sitnica može biti dovoljna da popravi ili pokvari utisak. Uloga event menadžera je da komunicira i sa ostalim članovima tima, da im daje jasne instrukcije i motiviše ih, zatim, da ima komunikaciju sa predstavnicima medija ukoliko je reč o javnom događaju, da ostvaruje nove kontakte i pregovara sa saradnicima.

Kao event manager možete se baviti organizovanjem i vođenjem događaja poput:

•     promotivnih korporativnih događaja

•     konferencija

•     kulturnih manifestacija

•     sajmova

•     humanitarnih proslava

•     muzičkih koncerata

•     filmskih festivala

•     venčanja

•     izložbi

•     seminara

Bilo da se usmerite na jedan tip eventa i svoje usluge nudite različitim klijentima ili na organizaciju različitih događaja za jednog klijenta, posao možete da pronađete u:

  • event, PR, marketing agencijama;
  • svakoj firmi (naročito u turizmu i ugostiteljstvu);
  • nevladinim organizacijama;
  • javnom sektoru;
  • frilensing vodama.

Trenutno u Srbiji ne postoji fakultet/viša škola koja se bavi ovim tipom menadžmenta. Ipak, postoji niz kurseva i obuka na kojima možete naučiti nešto više o ovom poslu. U zavisnosti od tipa događaja, event manadžeri mogu raditi na procenat od zarade ili za fiksni prihod kompanije koja ih je angažovala. Događaji koji obezbeđuju profit, kao što su različiti korporacijski skupovi, organizacija venčanja i ceremonija po zahtevu klijenta, uglavnom donose deo profita kao nadoknadu za rad event managera.

 

Linkovi koji vam mogu biti od koristi:

http://professional.biznis-akademija.com/event-manager-program

http://aristeia.rs/eventmanage.html

https://poslovi.infostud.com/posao/PR-and-Events-Management-Specialist/Predstavnistvo-Cardno-Emerging-Markets-USA-LTD./268356?esource=search&emedium=1&item_index=2

https://tajnezanata.com/sanja-filipovic-organizator-dogadjaja/

646
08.08.2019
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.