Ozbiljne igre

Ozbiljne igre za za srednjoškolce - Društvene kompetencije i kreativnost

Koji je cilj igara? Igre služe unapređenju društvenih kompetencija – veština komunkacije, veština saradnje, razrešavanja sukoba, samopoštovanja, samokontrole i asertivnosti. Ove veštine su važne za uspostavljanje dobrih odnosa sa drugim ljudima, a predstavljaju i veštine koje su značajne za zaposlenje.

Kome su igre namenjene? Igre mogu koristiti svi koji imaju potrebu razvoja društvenih kompetencija, a koji su stariji od 16 godina. Igre mogu korisiti i mlade osobe sa poteškoćama u učenju i osobe iz osetljivih društvenih grupa.

Kako se igre mogu koristiti? Ozbiljne igre se mogu preuzeti i koristiti na bilo koji način na koji to želite. Mogu se koristiti i u nastavi u srednjoj školi, za šta je razvijen niz dodatnih materijala.

 

OZBILJNA IGRA POTRAGA INKA ZA MOBILNE TELEFONE 

PREUZETI 

Potraga Inka je obrazovna igra za mobilni telefon koja je namenjena razvoju društvenih veština. Cilj igrača je da reši tri zagonetke ,,Osećanje Inka“, ,,Duh Inka“ i ,,Avanture Inka“ koje se odnose na tri različite veštine. 


OZBILJNA IGRA OSTRVO INKA ZA KOMPJUTER

PREUZETI 

Ostrvo Inka je kompjuterska igra. Dizajnirana je tako igrači na samom početku biraju jednu od šest društvenih veština koju žele da razvijaju: komunikacijske veštine, veštine saradnje, razrešavanje sukoba, samopoštovanje, samokontrola i asertivnost. Za svaku od veština postoje po tri zagonetke koje igrači rešavaju kako bi uspešno završili igru.

 

Uz korišćenje igara, možete koristiti i odgovarajuće priručnike sa uputstvima za njihovo igranje: Priručnik za igru Ostrvo Inka i Priručnik za igru Potraga Inka. Takođe, kreirani su i materijali za radionice na temu društvenih kompetencija koji mogu da dopunjuju korišćenje igara u nastavi: Priručnik „Društvene kompetencije i kreativnost“ i Priručnik u slikama. Takođe, možete preuzeti i odgovarajući kurikulum.

Izveštaj o primeni igara u nastavi možete pročitati ovde. Upitnike za evaluaciju možete preuzeti ovde

Beogradska otvorena škola je učestvovala u kreiranju ozbiljnih igara u okviru projekta „Ozbiljne igre za društvene i kreativne kompetencije“, koji je finansirala Evropska komisija kroz Program za celoživotno učenje.

Dodatne informacije o projektu možete pronaći na adresi games4competence.eu.

 

Potraga Inka je komjuterska igra. Dizajnirana je tako igrači na samom početku biraju jednu od šest društvenih veština koju žele da razvijaju: komunikacijske veštine, veštine saradnje, razrešavanje sukoba, samopoštovanje, samokontrola i asertivnost. Za svaku od veština postoje po tri zagonetke koje igrači rešavaju kako bi uspešno završili igru.

OZBILJNU IGRU POTRAGA INKA MOŽETE PREUZETI OVDE[G1]  


 [G1]UNETI LINK

Potraga Inka je komjuterska igra. Dizajnirana je tako igrači na samom početku biraju jednu od šest društvenih veština koju žele da razvijaju: komunikacijske veštine, veštine saradnje, razrešavanje sukoba, samopoštovanje, samokontrola i asertivnost. Za svaku od veština postoje po tri zagonetke koje igrači rešavaju kako bi uspešno završili igru.

OZBILJNU IGRU POTRAGA INKA MOŽETE PREUZETI OVDE

0
24.01.2017
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.