Test preduzetništva

Test preduzetništva[1]

Dobro pregledaj svaku izjavu redom i i razmisli koliko se ona na tebe odnosi, ili ne. Prema tome svaku od izjava posebno (i pod A i pod B) oceni prema tome koliko se na tebe odnosi, ocenom od 0 do 10. Budi iskren/a!

EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.