Trgovački menadžment i marketing

Pitanje:

Šta sve može da se radi sa smerom trgovački menadžment i marketing na Ekonomskom fakultetu i da li može sa tim smerom da se nađe posao i na običnim menadžment i marketing pozicijama?

Odgovor:

Nakon završenog modula Trgovački menadžment i marketing, mogao bi da se baviš poslovima nabavke, logistike, prodaje i trgovinskog posredovanja; komercijaliste; menadžera nabavke; menadžera kategorije proizvoda; key account menadžera; saradnika za razvoj prodajnog tržišta; menadžera prodajnog objekta; menadžera distributivnih centara; menadžera logistike; menadžera zaliha; agenata i brokera... Ovo su informacije koje možeš pronaći na sajtu Ekonomskog fakulteta, a takođe možeš pronaći slične informacije i za ostale module ovde: http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/. U vezi sa poslovima u menadžmentu i marketingu, kao što vidiš generalno bi mogao da konkurišeš za razne pozicije koje su u vezi sa trgovinom, ali treba da znaš da je i u tim oblastima ključno i radno iskustvo i praktične veštine i znanja koja stekneš.

Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu prva tri semestra su zajednička za sve studente, dok se u četvrtom semestru, uz obavezne zajedničke predmete, pojavljuju i predmeti čijim se izborom student opredeljuje za jedan od devet ponuđenih modula. Dakle, ovaj izbor modula ne moraš da napraviš odmah, a samim tim imaš vremena da se upoznaš sa različitim predmetima i da proceniš koji bi ti modul odgovarao. 
EU flag
Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.