Kakvo je rangiranje studenata sa FON-om i studenata sa ITS-a?

Pitanje:

Da li mi možete reći nešto o ITS visokoj školi (COMATRADE)? Kakva je prohodnost u nalaženju posla sa tom diplomom i da li je to kao tipični privatni fakultet kojeg platite, a izađete sa minimum znanja.. Ja bih konkurisala prvo na FON, ali ako ne upadnem, išla bih na ITS. Kakvo je rangiranje studenata sa FON-om i studenata sa ITS-a? Hvala

Odgovor:

Super je što već sada razumeš važnost rezervne opcije i što o tome intenzivno razmišljaš i informišeš se. 

Naime, osnovne studije na ITS visokoj školi traju 3 godine i za prijemni ispit se polažu testovi iz računarskih tehnologija, engleskog jezika, matematike i cene studija su znatno više nego na Fakultetu organizacionih nauka.  Za razliku od ITS visoke škole, osnovne studije na FON-u traju 4 godine, a za prijemni ispit biraš jednu od dve varijante za polaganje:

  • VARIJANTA 1: Test iz mаtemаtike  koji ima 20 zаdаtаkа i nosi 60 bodovа.
  • VARIJANTA 2: Test iz mаtemаtike sa 20 zаdаtаka koji nosi 30 bodovа i Test opšte informisаnosti od 30 pitаnjа koji nosi 30 bodovа.

Brojni podaci pokazuju da su zanimanja iz oblasti IT jedna od najtraženijih na tržištu rada u Srbiji. To možeš videti na linku ovde. Razumemo zašto imaš određeno mišljenje o, kako ih ti zoveš, „tipičnim privatnim“ fakultetima.  Međutim, svaki fakultet nudi određene mogućnosti i najvažnije je izabrati onaj koji najviše odgovara tvojim interesovanjima, željama i sposobnostima. Mi smo mišljenja da će svako naučiti koliko želi. Možda neko tokom studija može da se provuče i ne uči jer je snalažljiv, ali takvih ima i na privatnim i na državnim fakultetima. Sa druge strane, ako si ti lično ambiciozna i želiš da stekneš znanje iz oblasti i tokom studija, to ćeš sigurno postići svojim vrednim učenjem i zalaganjem. Možda se kod nas u zemlji još uvek negde naslućuju te predrasude između privatnog i državnog fakulteta, međutim, perspektiva za zaposlenje ne zavisi u tolikoj meri od toga da li si završila privatni ili državni fakultet, već od tebe same. Sada postoje brojni neformalni vidovi usavršavanja (prakse, volontiranja, obuke, kursevi i sl.) koji ti pružaju mogućnost da stekneš dodatno iskustvo i znanje i time povećaćeš sebi šanse za zaposlenje. Danas je poslodavcima veoma bitno da vide da ti znaš da razmišljaš i daješ rezultate na poslu.

Dakle, i da završiš privatni fakultet, a da si u međuvremenu išla na prakse, neformalne obuke, seminare koji su vezani za struku i na taj način pokazala proaktivnost kada je u pitanju traženje posla, poslodavci će to ceniti i imaćeš određenu prednost u odnosu na one koji su samo završili fakultet i nisu imali nikakav dodatni angažman.

 

EU flag
Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.