Da li posle srednje medicinske mogu da upišem bilo koji fakultet, npr. Pravni?

Pitanje:

Treba da upišem srednju školu, pa me interesuje da li posle srednje medicinske mogu da upišem bilo koji fakultet, npr. Pravni?

Odgovor:

Sve pohvale što se već sada interesuješ i informišeš o uslovima za upis. Nakon završene srednje medicinske, možeš da upišeš fakultet koji želiš. Tu spada i Pravni. 
Jedini fakultet koji za uslov ima određenu srednju školu završenu jeste Medicinski fakultet. Uslov za upis medicine je završena srednja medicinska škola ili gimnazija.

EU flag
Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.