Ukoliko bih se bavila medicinom da li je bolje upisati gimnaziju ili medicinsku srednju školu?

Pitanje:

Ukoliko bih se bavila medicinom da li je bolje upisati gimnaziju ili medicinsku srednju školu?

Odgovor:

Veoma je dobro što se već sad informišeš o budućim studijama i mogućnostima za dalje školovanje! Medicina je veoma lepa nauka koja i tokom studija zahteva veoma puno truda, učenja i usavršavanja. Ne postoji konačan odgovor na tvoje pitanje, jer mnogi mladi završe medicinski fakultet i posle srednje medicinske škole i posle gimnazije. 
U srednjoj medicinskoj školi imaćeš priliku da stekneš više teorijskih i praktičnih znanja iz medicinskih nauka. Pored pripreme za dalje školovanje srednja medicinska škola ima za cilj i da osposobi učenike za rad nakon završetka pa tako mnogi počnu da rade kao medicinske sestre ili medicinski tehničari ili u nekim drugim zanimanjima nakon završetka škole. Sa druge strane, gimnazija pruža široko opše obrazovanje i priprema učenike za dalje školovanje. Ukoliko se odlučiš za gimnaziju predlažem ti da izabereš prirodno - matematički smer  gde je veći broj časova posvećen predmetima prirodnih nauka (matematici, fizici, hemiji, biologiji, informatici) koji će ti biti neophodni kako za prijemni ispit na nekom od fakulteta iz oblasti medicine tako i za same studije. Na tebi ostaje da doneseš odluku u zavisnosti od toga da li imaš više želju da stekneš široko obrazovanje i znanja iz različitih nauka ili da se posvetiš više stručnim predmetima.

EU flag
Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.