Da li se posle ekonomske škole moze upisati Farmaceutski fakultet?

Pitanje:

Koji fakultet mogu upisati posle ekonomske i posle medicinske srednje škole pošto sam u dilemi šta da upišem? Da li se posle ekonomske moze upisati Farmaceutski fakultet?

Odgovor:

Većina fakulteta postavlja jedino uslov završene srednje škole u četvorogodišnjem trajanju. To važi i za Farmaceutski fakultet, kao što možeš videti u ovogodišnjem Konkursu za upis. Međutim, jedan od izuzetaka jeste Medicinski fakultet, koji postavlja uslov da kandidati imaju završenu gimnaziju, srednju medicinsku školu, školu veterinarskog usmerenja ili ostale škole iz oblasti zdravstva

EU flag
Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.