Koja sve zanimanja su moguća sa diplomom romaniste?

Pitanje:

Koja sve zanimanja su moguća sa diplomom romaniste sa španskim jezikom sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu?

Odgovor:

Nakon završetka ovih studija, postoji više opcija čime bi mogla da se baviš. Svakako bi mogla da se baviš predavanjem španskog jezika u osnovnim školama, srednjim školama i na fakultetu, ili u privatnim školama jezika. Takođe, mogla bi da radiš kao prevodilac u institucijama koje imaju dodire sa španskim jezičkim područjem: da prevodiš sa španskog jezika na srpski ili obrnuto, u domaćim ili inostranim predstavništima, na televiziji ili radiju, u izdavačkim kućama, putničkim agencijama, u predstavništvima inostranih kompanija... Posebno bi mogla da se specijalizuješ za simultano prevođenje, koje se sastoji od neposrednog prevođenja onoga što neko govori na drugi jezik. Pored toga, mogla bi da radiš u izdavačkim kućama i da obavljaš ispravke pisanih tekstova i rukopisa kako bi oni bili u skladu s propisanim standardima. Na kraju, mogla bi da tražiš zaposlenje u diplomatiji i spoljnoj trgovini. 
Ovo su neka zanimanja za koje bi te studije pripremile, ali možeš da razmisliš i o drugim zanimanjima u kojima bi mogla da primeniš znanja i veštine koje ćeš steći tokom studija. Osim dobrog poznavanja stranog jezika, tokom studija možeš da razviješ dobre pisane i usmene komunikacione veštine koje ti zajedno mogu pomoći da se baviš poslovima u oblasti turizma, marketinga, novinarstva, prodaje, rada u ustanovama kulture...

EU flag
Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.