Koje sve fakultete mogu posle ekonomske?

Pitanje:

Koje sve fakultete mogu posle ekonomske? Tj. da li mogu FON ili ETF?

Odgovor:

Većina fakulteta postavlja jedino uslov završene srednje škole u četvorogodišnjem trajanju, tako da možeš da konkurišeš za upis na njih nakon završene ekonomske škole. To važi i za FON i ETF, kao što možeš videti i u ovogodišnjim konkursima za upis. Mali broj visokoškolskih ustanova postavlja posebne uslove u pogledu srednje škole: takav je Medicinski fakultet, koji postavlja uslov da kandidati imaju završenu gimnaziju, srednju medicinsku školu, školu veterinarskog usmerenja ili ostale škole iz oblasti zdravstva. 
O tome koje uslove treba da ispuniš za konkurisanje na neku visokoškolsku ustanovu, možeš više saznati u konkursima za upis i pravilnicima visokoškolskih ustanova.

EU flag
Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.