Savetnica

Kakav je odnos tržišta prema osobama koje su nakon završetka osnovnih studija upisale i završile master na drugom fakultetu?

Pitanje:

Draga savetnice, zanima me kakav je odnos tržišta prema osobama koje su nakon završetk osnovnih studija upisale i završile master na drugom fakultetu? Da li su osnov za zaposlenje isključivo osnovne studije? Hvala unapred.

Odgovor:

 

Hvala ti na pitanju. S obzirom na to da je često moguće upisati master studije na drugom fakultetu u odnosu na onaj na kome su završene osnovne studije, ove opcije su često interesantne studentima. Pri tome, treba pogledati pod kojim uslovima je moguće upisati master studije, pošto se ponekad postavlja i uslov u vidu polaganja diferencijalnih ispita. 
Što se tiče mogućnosti koje to pruža, važno je znati da diploma master studija ne može zameniti diplomu osnovnih studija, odnosno osoba koja stekne diplomu master studija u nekoj oblasti a nema diplomu osnovnih studija u toj oblasti ne može obavljati sve poslove koje može osoba koja ima obe diplome u toj oblasti. Na primer, osoba koja ima samo diplomu master studija iz psihologije ne može da obavlja sve poslove psihologa koje može da obavlja osoba koja je završila i osnovne studije psihologije. Međutim, sticanje master diplome na drugom studijskom programu može biti korisno i može proširiti opseg znanja i veština koje osoba poseduje. Na primer, osobi koja je završila osnovne studije koje su u vezi sa oblašću ljudskih resursa (na primer andragogija ili Fakultet bezbednosti) može biti korisno da dopune svoja znanja znanjima iz psihologije rada i to im može biti prednost prilikom konkurisanja za pojedine poslove. 
Dakle, master studije na drugom fakultetu mogu biti korisne ukoliko želiš da dodatno unaprediš svoje kompetencije u nekoj srodnoj disciplini. 

 

33
02.08.2017
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.