Savetnica

Master strukovne studije posle osnovnih strukovnih studija

Pitanje:

Master strukovne studije posle osnovnih strukovnih studija? Gde?

Odgovor:

Master strukovne studije mogu se upisati nakon osnovnih strukovnih studija i imaju 120 ESPB bodova (traju dve godine). U strukturi studijskog programa na master strukovnim studijama, osim za polje umetnosti, zastupljene su stručno-aplikativne grupe predmeta (oko 90%) i opšteobrazovne grupe predmeta (oko 10%). Sastavni deo kurikuluma studijskog programa master strukovnih studija je stručna praksa u trajanju od najmanje 180 časova, odnosno 90 časova po godini, koja se realizuje u privrednim organizacijama ili javnim institucijama. Završni rad na master strukovnim studijama je projekt u kojem se rešava praktični problem.
Master strukovne studije jesu novina, odnosno tek od ove godine će se prvi studenti upisivati na ove studije, tako da ne mogu puno više da ti kažem o njima. Što se tiče vrste master studija, važno je da vodiš računa da one budu akreditovane, a spisak akreditovanih studija možeš pronaći na adresi - https://drive.google.com/file/d/0Bwr8qEMuakSJZ0lXTURrUV96eWc/view.
Ukoliko budeš imao još neko pitanje ili nedoumicu, slobodno nam piši!

63
17.10.2017
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.