Savetnica

Da li posle završene škole za obrazovanje vaspitača mogu nastaviti studije na Filozofskom fakultetu, smer psihologija?

Pitanje:

Dobar dan. Prva sam godina na visokoj školi za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Zanima me, da li posle završene škole mogu nastaviti studije na Filozofskom fakultetu, smer psihologija?

Odgovor:

Pravilniku o upisu kandidata, od strane 8, možeš detaljno pročitati uslove za upis na master studije. Kako sam ja shvatila, može da se upiše svako ko je završio odgovarajući program u obimu od 240 ili 180 ESPB, a koji su to odgovarajući programi, odlučuje se naknadno. Uzima se u obzir prosek ocena tokom studija i vreme studiranja, a može da bude predviđen i prijemni ispit.
Svakako možeš pozvati odsek za psihologiju da ih pitaš da li su već imali nekoga sa tvoje škole ko je studije nastavio na tom fakultetu i šta ti je sve potrebno. Broj telefona je 021/458 948 i 485 39 19 ili im možeš pisati na imejl adresu psiholog@ff.uns.ac.rs.

40
21.11.2017
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.