Savetnica

Možete li da mi kažete nešto o fakultetu muzičkih umetnosti i koji poslovi mogu da se rade kad se završi taj fakultet?

Pitanje:

Možete li da mi kažete nešto o fakultetu muzičkih umetnosti i koji poslovi mogu da se rade kad se završi taj fakultet?

Odgovor:

Fakultet muzičke umetnosti pripada Univerzitetu umetnosti u Beogradu i sastoji se iz velikog broja studijskih programa na osnovnim studijama: 

 • Gudački instrumenti
 • Dirigovanje
 • Solo pevanje
 • Klavir
 • Kompozicija i orkestracija
 • Duvački instrumenti
 • Muzikologija
 • Solfeđo i muzička pedagogija
 • Muzička teorija
 • Poliinstrumentalni studijski program
 • Etnomuzikologija
 • Džez i popularna muzika 

Više o prijemnom ispitu i smerovima možeš saznati u našoj bazi zanimanja i na sajtu fakulteta (http://www.fmu.bg.ac.rs/).

Kako bi pohađala ovaj fakultet važno je da si se tokom predhodnog školovanja bavila muzikom, pohađala muzičke škole, da poseduješ sklonost i ljubav prema muzici i želju za ulaganjem velikog truda i rada. Smerovi su veoma različiti neki su više teorijski, a neki se odnose baš na komponovanje i sviranje, te zavisi od tvojih sklonosti šta te više interesuje. 

U zavisnosti koji smer završe diplomci Fakulteta muzičke umetnosti između ostalog mogu da rade kao istraživači, etnomuzikolozi, solo pevačiPijanista/kinjaViolinista/kinjaNastavnik/ica u školiDirigent/kinja..

Kako je u pitanju umetnički fakultet kako tokom studija tako i nakon imaš puno mogućnosti da učestvuješ u brojnim konkursima, radovima i brojnim usavršavanjima u zemlji i inostranstvu.

77
02.03.2018
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.