Savetnica

Šta mogu da radim sa diplomom stručnjaka za zaštitu na radu?

Pitanje:

Dobar dan želim! Ja sam završila Visoku tehničku školu u Novom Sadu, bezbednost i zdravlje na radu smer, studije su trajale 3 godine. Znači ja sam sad inženjer zaštita na radu. Moje pitanje je: šta mogu ja da radim sa ovim diplomom? U školi su nam rekli da ima dva ispita koja se polažu u Beogradu i sa tim ispitom smo lice za bezbednst i zdravlje na rada. Znači li to onda da ja sa ovom diplomon ne mogu ni raditi kao inženjer? Ili mogu samo biti neki pomoćni radnik? Ili kod koga bih mogla krenuti u vezi informacije?! Hvala unapred na odgovoru.

Odgovor:

Stručnjaci za zaštitu na radu rade u inspektoratima i inspekcijskim službama koje su odgovorne za nadzor zaštite na radu, državnim službama i ministarstvima ili nezavisnim agencijama koje se bave sprovođenjem i obrazovanjem za zaštitu na radu. Inženjeri zaštite na radu vode računa o čovekovoj sigurnosti u radu. Prilagođavanjem radne okoline čoveku i prilagođavanjem čoveka radnoj okolini inženjeri zaštite na radu nastoje da smanje opasnosti na radu i da ublaže njihove posledice. Inženjeri zaštite na radu utvrđuju, propisuju, pišu pravilnike, uputstva i postupke kojih se moraju pridržavati radnici da bi mogli da rade bez opasnosti za svoj ili tuđi život ili zdravlje. (više o zanimanju Inženjer/ka zaštite na radu možeš saznati ovde).


Kako bi se usavršila u ovoj oblasti predlažem ti da razmisliš o upisu specijalističkih studija na Visokoj tehničkoj školi u Novom Sadu kao i o postdiplomskim studijama na nekom od fakulteta koje se bave zaštitom na radu kao što su:
  1. Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
  2. Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Nišu
  3. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Prištini
  4. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu (koristan link na ovu temu: http://www.ftn.uns.ac.rs/1848642739/inzenjerstvo-zastite-na-radu)
Nažalost trenutno nemam dovoljno informacija o stručnim ispitima u Beogradu, pa ti predlažem da se dodatno raspitaš na Visokoj školi, te nam se možeš gde se tačno polažu kako bih se dodatno raspitala.
Nadam se da sam uspela da ti pomognem.

 

65
03.04.2018
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.