Savetnica

Da li posle srednje medicinske škole mogu da upišem prirodno-matematički fakultet?

Pitanje:

Da li poslije srednje medicinske škole mogu da upišem prirodno-matematički fakultet?

Odgovor:

Nažalost ne znam da li misliš na Prirodno- matematički fakultet pri Univerzitetu u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu ili nekom drugom gradu?..

U okviru prirodno-matematičkih nauka Univerziteta u Begradu spada više fakulteta: Biološki, Geografski, Matematički, Fakultet za fizičku hemiju, Hemijski i Fizički fakultet.

Što se tiče Matematičkog fakulteta u Beogradu u uslovima za upis na osnovne studije navedeno je da:  ,,Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Matematičkom fakultetu mogu da se prijave kandidati koji su završili gimnaziju ili četvorogodišnju srednju stručnu školu" (http://upis.matf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/05/Uslovi-konkursa-za-upis-osnovne.2017.pdf) što znači da nakon srednje medicinske škole možeš da upišeš pomenuti fakultet. 

63
04.04.2018
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.