Savetnica

Prebacivanje iz srednje hemijske na grafički dizajn

Pitanje:

Ja sam sada druga godina srednje Hemijsko-tehnološke škole, smer prehrambeni tehničar. Zanima me da li ja sad mogu da se prebacim u drugu školu, na primer Grafički dizajn ili Modelar odeće. Kakva je procedura, da li treba da polažem neke predmete i da li je to uopšte izvodljivo.

Odgovor:

Svaka škola ima svoje kriterijume i proceduru koje se tiču prebacivanja. U principu, najlakše je prebaciti se u školu sličnog profila. S obzirom da je škola u koju ti želiš da se prebaciš različitog profila od ove koju trenutno pohađaš, najbolje bi bilo da se obratiš sekretaru škole i raspitaš se da li je to moguće i ako jeste, da li treba nešto dodatno da polažeš

133
29.11.2018
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.