Savetnica

Gde sve mogu da se zaposlim kao socijalni radnik?

Pitanje:

Dobar dan, gde sve mogu da se zaposlim kao socijalni radnik?

Odgovor:

Socijalni radnik radi u oblasti socijalne zaštite. Dakle, može da radi u svim državnim institucijama koje se bave podrškom pojedincima ili porodicama kojima je neophodna socijalna zaštita: Centrima za socijalni rad, domovima za decu bez roditeljskog staranja, centrima i školama za pojedince sa oštećenim vidom, sluhom i sl. Takođe, socijalni radnik može raditi u različitim nevladinim organizacijama kojima je tema socijalna zaštita.
Opise posla i radnih mesta socijalnih radnika možeš pronaći ovde i ovde.

52
08.07.2019
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.