Savetnica

Čime mogu da se bavim ako završim smer za etnologiju i antropologiju? I kojim postupkom osiguravam mesto na fakultetu?

Pitanje:

Čime mogu da se bavim ako završim smer za etnologiju i antropologiju? I kojim postupkom osiguravam mesto na fakultetu? Ako želim da budem asistent, pa profesor?

Odgovor:

Evo teksta sa sajta Filozofskog fakulteta u Beogradu, u kom piše čime se bave etnolozi i antrapolozi:

“Етнологија и антропологија ће ти помоћи да упознаш бројне начине на које људи, кроз простор и време, уређују свој живот и придају смисао свету око себе. Истраживаћеш интимне области сексуалности, симболичке светове мита и религије, као и јавне просторе политике и економије, али и многе друге облике деловања и инеракције код људи.

Студије етнологије и антропологије ће ти омогућити да критички размишљаш о феноменима савременог света, питањима културних и друштвених разлика, као и да уочаваш односе између стабилних и променљивих иденитета, традиције и модерности, локалног и глобалног.

Етнолози и антрополози квалификовани су за запослење у музејима, истраживачким и научним институцијама, архивима, галеријама, центрима културе, у масмедијима, издаваштву, у владиним и невладиним организацијама и другим установама које истичу потребу за уважавањем културних различитости и познавањем политика културе.”

Što se tiče ostanka na fakultetu, ne postoji postupak kojim to osiguravaš. Put do profesorskog mesta je veoma dug i naporan, a postoji i veliki broj faktora koji utiču na dolazak na to radno mesto.  Kako se dolazi do mesta na fakultetu možeš pročitati na linku: http://karijera.bos.rs/savetnica/659/kako-se-postaje-profesor-na-univerzitetu.html

 

Sliku smo našli ovde.

6092
15.09.2012
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.