Šta je preduzetništvo?

Šta to čini preduzetnika?

Ukratko, preduzetnik mora posedovati odgovarajuće znanje, potrebne veštine, kao i poželjne osobine i stav, koji se mogu sažeti u sintagmu ’preduzetnički duh’.

A zašto su preduzetnici i uopšte preduzetništvo bitni?

Sve se više pominje da treba povećati ulaganja u mala i srednja preduzeća i ojačati podsticaje za započinjanje preduzetničkog biznisa, zato što je ovaj segment privrede neka vrsta njenog motora – preduzetnici su nosioci inovativnosti, to jest oni koji inovativne ideje i izume pretaču u praksu i realizuju nove proizvode i usluge.

U skladu s tim, preduzetnička kompetencija se ističe kao jedna od ključnih kompetencija koje će biti potrebne za uspešno građenje karijere u uslovima savremene ekonomije, kada celoživotno učenje i kontinuirani rad na sebi postaju neophodnost, a razvijanje i usavršavanje svojih znanja i veština predstavljaju sastavni deo svakodnevnog života.

Pri tome, preduzetnička kompetencija ne mora isključivo biti vezana za pokretanje sopstvenog biznisa – ona obuhvata osobine i veštine koje će ti koristiti u bilo kom poslu. Preduzetnički duh se može ispoljiti u bilo kojoj, i ne nužno poslovnoj aktivnosti. 

Da li ti preduzetništvo deluje kao zanimljiv karijerni izbor? Odakle da počneš?

Prvo i najvažnije – informiši se!

Da bismo neku ideju mogli oceniti kao dobru, nije dovoljno samo da ona deluje primamljivo u teoriji, već mora biti i zasnovana na stvarnosti i primenljiva u praksi. Možda je prikupljanje stakla za reciklažu sjajna ideja, ali ako je jedina fabrika za preradu ovog materijala udaljena 400 km od tvog grada, da li će ti se isplatiti da se upustiš u ovaj poslovni poduhvat ili da razmotriš odabir neke druge reciklažne sirovine? Uspešan preduzetnik je onaj koji raspolaže adekvatnim znanjem i informacijama.

Proces osmišljavanja poslovne aktivnosti treba da započneš prikupljanjem svih relevantnih informacija – razmotri šta sve postoji u tvom okruženju, koja tržišta su zasićena (ako u tvojoj ulici postoje tri pekare, verovatno ne bi bilo odviše isplativo otvoriti još jednu), a koje potrebe postoje (možda tvoje komšije nemaju vremena da redovno šišaju travu u svojim dvorištima, a bili bi raspoloženi da taj zadatak povere nekom poznatom?). Razmisli koje su to sitnice koje te ometaju u svakodnevnim aktivnostima a lako bi ih bilo razrešiti, popričaj s porodicom, prijateljima i komšijama o tome šta oni misle da nedostaje u kraju ili gradu. Pretraži na internetu sajtove i poslovne imenike i istraži preduzetničke radnje i preduzeća koja posluju u tvom okruženju. Takođe, pogledaj i druge veb sajtove i saznaj više o različitim poslovnim idejama koje su se pokazale uspešnim.

Korisno je i ekonomski se „opismeniti“

Saznaj više o nacionalnoj ekonomiji i poslovnim trendovima – biznis koji pokreneš biće deo veće celine, odnosno regionalne i nacionalne privrede. Prouči potencijal koji bi tvoje poslovanje imalo za proširivanje na neki od ovih nivoa i kako bi se moglo uklopiti i umrežiti s već postojećim aktivnostima. Svakako, dobro bi bilo savladati osnove ekonomske nauke i podrobnije razumeti njene procese i zakonitosti. I nije tako strašno kako može zvučati!

Naravno, posedovanje ovih informacija nije dovoljno – treba ih umeti primeniti.

Veštine veštog preduzetnika

Kao što možeš i sam/a da pretpostaviš, dobar preduzetnik mora biti vešt planer. Potrebno je napraviti dobar biznis plan, treba osmisliti odgovarajuću poslovnu strategiju, postaviti srednjeročne i dugoročne ciljeve, ali i planirati i organizovati poslovanje na svakodnevnom nivou (a to uključuje i elemente koji se mogu činiti trivijalnim). Možda ćeš u početku samostalno raditi, ali ako biznis bude uspešan, biće potrebno da proširiš broj angažovanih ljudi – tada će od velike važnosti biti veštine upravljanja ljudima, liderske veštine i veštine delegiranja zadataka. Naravno, tu su i veštine timskog rada, od kojih su nerazdvojive i veštine komuniciranja. Uspešan preduzetnik mora biti i dobar pregovarač, kao i dobar prezenter – moraš znati da dobro prikažeš svoj posao i ubediš druge da u njega ulože ili da koriste tvoje usluge. Uz sve ovo, vrlo je važno i da umeš dobro da analiziraš i procenjuješ kako spoljne pretnje i mogućnosti, tako i sopstvene jače i slabije strane.

I ono bez čega se ne može – preduzetnički duh!

Informacije se mogu prikupiti, znanje se može steći, a veštine se mogu razviti i unaprediti, ali ostaje ono nešto neuhvatljivo, po čemu će se razlikovati istinski, talentovani preduzetnik – preduzetnički duh. On obuhvata i preduzimljivost kao osobinu – proaktivnost, inicijativu, samostalnost, inovativnost, kao i (životni) stav – veru i želju da se bude aktivan, da se stvori promena u okruženju i postigne napredak. I tako uvek i u svim kontekstima.

Ako si oduvek pokazivao inicijativu i pokretao različite aktivnosti, kako u školi, tako i van nje, ako ti stalno padaju na pamet različite ideje o načinima da unaprediš svoje okruženje, ako si vešt/a u pronalaženju inovativnih rešenja za postojeće probleme, ako imaš veru i upornost da svoje zamisli izguraš do kraja, ako umeš da upravljaš finansijama – vrlo je verovatno da ćeš biti uspešan preduzetnik. Možda si organizovao skupljanje starog papira, osnivao i vodio školske sekcije, pomagao članovima porodice ili komšijama tokom raspusta u zamenu za određenu naknadu ili poznaješ dobro računare pa si poznanicima rešavao softverske i hardverske nedoumice – sve su to znaci preduzimljivosti. Primer preduzetničkog duha je i čuvena Bijonse, koja je kao mala članovima porodice držala „koncerte“ za koje je naplaćivala karte – talenat za umetnost i preduzetnički talenat sasvim se lepo mogu uklopiti!

U našem testu preduzetništva možeš proveriti koliko bi ti odgovarala preduzetnička karijera i koje su to potrebne osobine i veštine na kojima još možeš raditi.

 

Tijana Maksimović

Saradnica Centra za vođenje karijere i savetovanje


Sliku 1 smo našli ovde. Sliku 2 smo našli ovde.

1750
03.07.2012
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.