Uslovi korišćenja

Ukoliko koristiš BOŠ Karijeru znači da si saglasan/a sa sledećim uslovima korišćenja:

Privatnost podataka

Podatke koje uneseš prilikom registracije (ime i prezime, imejl adresa i lozinka) BOŠ Karijera neće podeliti sa nekom trećom stranom.

Rezultati testova i pretrage po bazi zanimanja i bazi fakulteta i visokih škola, čuvaju se na tvom profilu i ostaju privatni.

Ukoliko se prilikom izrade Akcionog plana A ili Akcionog plana B eksplicitno saglasiš sa tim da jedan od ta dva Akciona plana postane javan, drugi korisnici će moći da vide tvoje: ime ili nadimak kojim si se prijavio/la, datum rođenja, školu, ličnu izjavu, sliku (ukoliko si je aploadovao/la), željeno zanimanje, željeni uspeh u školi, željeno obrazovanje, željeno dodatno obrazovanje, i željeni način života (ukoliko uneseš sve opcije). Ni kad objaviš svoj Akcioni plan drugi neće moći da vide tvoju imejl adresu.

Pregled tuđih profila omogućava ti da vidiš o čemu razmišljaju vršnjaci i kako oni planiraju svoju karijeru. Informacije koje putem BOŠ Karijere dobiješ o drugima ne smeš zloupotrebiti ili koristiti u svrhe drugačije od namenjenih.

Ograničenja u korišćenju

Materijale i tekstove koje pronađeš na stranicama u okviru BOŠ Karijere imaš prava da koristiš u svoje lične svrhe. Dobijene rezultate možeš podeliti sa svojim prijateljima, rođacima i nastavnicima ili savetnicima u koje imaš poverenja, i od kojih tražiš pomoć pri planiranju karijere, ili kojima želiš da pokažeš kako funkcioniše BOŠ Karijera. U druge svrhe, naročito u svrhe komercijalnog karaktera, nije dozvoljeno kopirati i umnožavati materijale koje dobiješ putem BOŠ Karijere.

BOŠ Karijera zadržava pravo da modifikuje materijale i informacije koji stoje na portalu, kao i da unosi tehničke modifikacije u okviru portala. Ukoliko se neka od tvojih informacija tom prilikom modifikuje ili zagubi na neko vreme ili stalno, BOŠ Karijera ne snosi nikakvu odgovornost.

EU flag
Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.