Baza zanimanja

Pravnik/ica u Nacionalnom savetu

Svakog radnog dana idem na posao, prvi posao koji radim je kontrolišem elektronsku poštu. Posle toga radim poslove koji su neophodni za na Komisiju za omladinu i civilno društvo. Redovno se održavaju sastanci članova Komisije, ili sastanci sa drugim zainteresovanim stranama.
Nacionalni Savet
od 200 do 300 evra
Pripravnik u Ministrastvu za ljudska i manjinska prava

od 6 meseci do 1 godine
do 20 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Administrativne
  • Organizacione
  • Veština rada pod pritiskom
  • Timski rad
  • Savesnost, odgovoronost
  • Dobrodušnost
Organizacione, timski rad

U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.