Baza zanimanja

Viši/a savetnik/ica za omladinski sektor

Provera mailova, menjanje back up kaseta, najava troškova za kancelariju i predstojeće događaje, slanje računa na plaćanje, organizacija događaja, koktela, pozivanje medija, vođenje projekata, komunikacija sa poslovnim saradnicima, poslovne posete i sastanci, izveštaji.
Humanitarna organizacija
Gimnazija
Seminari, Treninzi, Kampovi.
od 300 do 400 evra
Praktikant
Zamenik administrativnog radnika
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Organizacione
  • Kreativno razmišljanje
  • Veština rada pod pritiskom
  • Timski rad
  • Komunikativnost
  • Druželjubivost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Fleksibilnost
Rad sa odabranim ljudima
Dosta kancelarijskog i administrativnog posla
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.