Baza zanimanja

Pravni/a ekspert/kinja

Usklađivanje domaćih propisa sa EU zakonodavstvom, davanje pravnih saveta, analiza pozitivnog zakonodavstva
Projekti međunarodnih i EU Delegacija, konsultantska kompanija
Gimnazija Sveti Sava,
BOŠ, Specijalistički kurs o antikorupciji, usavršavanje stranih jezika
Sekretarski posao na EU projektu, pripravnik u privatnoj domaćoj firmi
od 2 do 3 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Pregovaračke
  • Veština rada pod pritiskom
  • Komunikativnost
  • Energičnost
Izolovanost od sistemskih organizacija rada, timski rad i druželjibiva atmosfera u kancelariji
Neznatni, ograničenost trajanja projekta na 2-3 god
U ovom poslu nema mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.