Baza zanimanja

Profesor/ka razredne nastave

Pripremanje za nastavu, realizacija nastavnih časova, evaluacija održanih časova radi potencijanih korekcija,
Radno vreme počinje u 9h a traje do 17. Pre podne obavljamo poslove u opštini, ili organizujeme sastanke sa predstavnicim drzavnih institucija. Poslepodne pišemo projekte, organizujem aktivnosti, sastanke i slično
Osnovna škola, Kancelarija za mlade
Gimnazija
* „Modeli kancelarija za mlade“, omladinski seminar, učesnik, Srbija, Beograd, april 2008.
* „ Izgradnja kapaciteta nosilaca omladinskih politika u Srbiji sa posebnim osvrtom na koordinatore kancelarija za mlade“, omladinski seminar, Srbija, Sremski Karlovci – steknuta DIPLOMA, maj 2008.
* „Korišćenje evrofondova za programsko razdoblje 2007-2013, tj. Informisanje učesnika o dobijanju i korišćenju finansijskih sredstava iz fondova EU u oblasti kulture“, kulturni seminar, Srbija, Novi Sad, jun 2008.
* „Pisanje Lokalnog akcionog plana za mlade“ – jedan deo, Srbija, Subotica, septembar 2008.
* „Pisanje Lokalnog akcionog plana za mlade“ – drugi deo, Srbija, Kanjiža, oktobar 2008.
* „Menadžment organizacija – Šta je to?“, omladinski seminar, Srbija, Beograd, oktobar 2008.
* „Komunikacija sa javnošću i upravljanje odnosima sa medijima“, omladinski seminar, Srbija, Novi Sad, oktobar – novembar 2008.
* „Lokalni Volonterski servis“, omladinski seminar, Srbija, Bečej – steknut SERTIFIKAT, novembar 2008.
* „Omladinski aktivizam“, omladinski seminar, Srbija, Bački Petrovac, avgust 2008.
* „Šta su đački parlamenti“, omladinski seminar, Srbija, Bački Petrovac, septembar 2008.
* „Pisanje projekata“, omladinski seminar, Srbija, Bački Petrovac, novembar-decembar 2008. – steknuta DIPLOMA
* Seminar za koordinatore kancelarija za mlade (teme obuhvaćene seminarom: Osnovi komunikacije, Javni nastup, Planiranje događaja, Prikupljanje sredstava), omladinski seminar, Srbija, Sremski Karlovci – steknut SERTIFIKAT, decembar 2008.
* Kurs: Uvod u preduzetništvo, omladinski seminar za koordinatore kancelarija za mlade, Srbija, Sremski Karlovci – steknuta POTVRDA o završenom kursu, januar 2009.
* Stručni seminar: „Marketing planiranje“, omladinski seminar za preduzetnike, Srbija, Vranje – steknut SERTIFIKAT, 26.-27. februar 2009.
* Stručni seminar: „Kako pokrenuti sopstveni posao“, omladinski seminar za preduzetnike, Srbija, Bački Petrovac – steknut SERTIFIKAT, 07.-08. maj 2009.
* Stručni seminar: „Kako napisati biznis plan“, omladinski seminar za preduzetnike, Srbija, Bački Petrovac – steknut SERTIFIKAT, 14.-15. maj 2009.
* Stručni seminar: „Poslovne veštine, komunikacija, kreiranje poslovnih odnosa“, omladinski seminar za preduzetnike, Srbija, Bački Petrovac, 25.-26. maj 2009.
* Kurs: „Marketing i prodaja“, omladinski seminar za preduzetnike, Srbija, Bački Petrovac – steknut SERTIFIKAT, 03.-04. jun 2009.
* Stručni seminar: „Liderstvo“, omladinski seminar za preduzetnike, Srbija, Bački Petrovac – steknut SERTIFIKAT, 08.-09. jun 2009.
* Trening za trenere Osobine menadzera, september 2009. - januar 2010.
* Kuda te vodi tvoj novac - seminar, decembar 2009. u Srbiji
,
Volonterski rad i stručno usavršavanje
od 6 meseci do 1 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Kreativno razmišljanje
  • Veština rada pod pritiskom
  • Komunikativnost
  • Radoznalost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Manipulativnost
nije monoton, dinamičan je, izazovan, druženje, putovanja, rad za svoju lokalnu zajednicu, rad sa mladima, stvaranje bolje budućnosti.
popunjavanje obimne administracije koja je često nepotrebna i formalna, prilagođavanje političke volje, nedostatak finansija.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje neće biti posla za 5 narednih godina.