Baza zanimanja

Savetnik/ica za karijeru

Odgovaranje na mejlove na onlajn savetovalištu za mlade, držanje on-lajn predavanja. Održavanje seminara, predavanja i škola o karijeri. Učenje mladih i nastavnog osoblja veštinama upravljanja svojom karijerom. Pisanje tekstova i interaktivnih materijala za rad koje će mladi i drugi koristiti u samopomoći.
NVO, Nacionalna služba za zapošljavanje, agencija za HR, centri za razvoj karijere i savetovanje
Srednja škola u četvorogodišnjem trajanju
Razne domaće i međunarodne obuke o karijernom informisanju i savetovanju, radu sa mladima, tržištu rada, veštinama komunikacije i slično.
- u toku studiranja može da se počne volonterski, a potom, po diplomiranju pređe na poziciju saradnika na projektima
- sa brojem i kvalitetom dodatnih obuka se uglavnom dobijaju i viši položaji i veća odgovornost u radu sa klijentima
- učešće u raznim honorarnim jednokratnim aktivnostima (projektima ili privremenim angažmanima)
od 6 meseci do 1 godine
do 20 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Administrativne
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Veština rada pod pritiskom
  • Misaonost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Dobrodušnost
Savetovanje za karijeru je veoma zanimljiv i promenljiv posao. Radno vreme je fleksibilno. Radi se sa mladim ljudima i stručnjacima koji dosta znaju. Imaš uvek povratnu informaciju koliko je tvoj rad dobar i koristan. Kreativan je posao. Imaš utisak da pomažeš i da si od koristi, pojedincu ali i većoj grupi ljudi.
Ovo može biti honorarni posao (što može biti i prednost i nedostatak) sa mogućnošću da bude i stalno zaposlenje. Nema velikih nedostataka, osim što zahteva celoživotno učenje i nadogradnju znanja iz oblasti. Za savetovanje je potrebano svakoj osobi prići sa maksimumom energije i razumevanja, kao i empatijom.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.