Politikolog / politikološkinja
zaposlen u: Fakultet političkih nauka
opis posla: Politikolog nije isto što i političar. Za razliku od političara koji se kroz aktivno delanje u političkim partijama bore da osvoje vlast i tako dobiju priliku da promovišu i realizuju određene ideje i vrednosti, politikolog se bavi analizom političkih pojava i procesa. Političar posmatra politiku kao veštinu, a politikolog kao nauku. Poput lekara, umetnika ili psihologa, politikolog može ali ne mora da učestvuje u političkom životu zajednice. Ako je politikolog stručnjak za političke nauke, zašto samo politikolozi ne učestvuju u politici? Politika je oblast ljudskog delovanja koja se odnosi na organizaciju vlasti i upravljanje zajednicom. Budući da se organizacija vlasti i upravljanje zajednicom tiče svih pojedinaca u društvu, prirodno je očekivati da svaki čovek, bez obzira na njegovo zanimanje, bude zainteresovan za politiku. Politikolog nam je, za razliku od stručnjaka u drugim naukama, od pomoći onda kada želimo da saznamo šta različiti načini na koje zajednica može da bude uređena, znače za nas kao pojedince i pripadnike određene zajednice.
obrazovanje:
srednja škola: Gimnazija
dodatno obrazovanje: Magistarske i doktorske studije u oblasti političkih nauka
visina zarade: oko 700 evra
prethodni koraci: Demonstrator na fakultetu, saradnik u obrazovnim nevladinim organizacijama, asistent na fakultetu, docent. Objavljivanje članaka i knjiga.
vreme potrebno da se dođe do ove pozicije: oko 3 godine
radno vreme: 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibino.
veštine:
  • komunikacijske
  • istraživčke
  • analitičko razmišljanje
osobine:
  • komunikativnost
  • misaonost
  • skoncentrisanost
  • savesnost, odgovoronost
prednosti: Analiza političke sadašnjice daje mogućnost aktelnosti zanimanja
nedostaci: Česti otpori političke zajednice i politički pritisci
dodatne informacije: Radno mesto diplomiranog politikologa uslovljeno je studijskim programom na kojem je student diplomirao. Tako je student koji diplomira na politikološkim studijama obučen: a) za budući rad analitičara i organizatora u državnim organima, političkim partijama, lokalnoj samoupravi, javnim službama i korporacijama; b) da bude stručnjak u poslovima političkog odlučivanja i upravljanja, projektant i organizator u poslovima političkog marketinga i odnosa sa javnošću, ili pak nastavnik u srednjim školama za predmet Ustav i prava građana. Student koji diplomira na međunarodnim studijama obučen je za rad u diplomatiji, istraživanju i drugim oblastima međunarodnih odnosa i spoljne politike. Student koji diplomira na studijama novinarstva i komunikologije obučen je za rad u štampanim i elektronskim medijima, PR agencijama i centrima za ispitivanje javnog mnjenja. Student koji diplomira na studijama socijalne politike i socijalnog rada ima široke mogućnosti zapošljavanja u javnom i sve više u privatnom sektoru.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.
Želiš da nam pomogneš da dopunimo opis nekog zanimanja ili dodamo novo? Klikni ovde, popunjavanje upitnika traje 5 minuta.
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.