Aktuelno

Konsultant za učenje na daljinu

01.03.2017.
1353

Da li ste do sada komunicirali sa svojim nastavnicima preko interneta, slušali onlajn predavanja ili polagali onlajn testove? Ako jeste, onda ste se upoznali sa učenjem na daljinu, koje postaje sve važnije. Ono ima veoma dugu istoriju i datira još od prve polovine XVIII veka kada je prvi put objavljen poziv za takvu vrstu edukacije. Vremenom su i mnogi univerziteti uveli mogućnost učenja na daljinu koje se tada odvijalo putem pisama. Sa pojavom interneta javile su se i alatke za onlajn učenje i e-learning.


Poslednjih godina sa naglim razvojem multimedijalnih aplikacija, komunikacija između profesora i studenta/učenika nije više svedena samo na pisanu formu i na fizičku prisutnost, već se pomoću video onlajn komunikacija sve više upotpunjuje.

Novo zanimanje konsultant za učenje na daljinu je moderna verzija mentora i profesora koji koristi savremenu metodologiju za prenošenje i proveru znanja svojih učenika i studenata. Njegov posao je da organizuje, kreira i sprovodi odgovarajuće kurseve putem interneta, da ocenjuje, prati i drži konsultacije učenicima.

Jedan od primarnih uslova za osobe koje žele da se bave ovim poslom jeste i da poseduju barem osnovna znanja rada na računarima, uzevši u obzir da se nastava odvija pomoću pažljivo osmišljenih računarskih platformi. Važno je da je kandidat stekao i visok nivo znanja u određenoj oblasti i da ta znanja želi da prenese drugima. Veoma često se zanimanjem konsultanta za učenje na daljinu bave profesori i stručnjaci iz neke oblasti. Pored stručnih znanja i veština rada na računaru, za obavljanje posla konsultanta za učenje na daljinu veoma su važne i dobre veštine usmene i pismene komunikacije kako bi ostvarili uspešnu komunikaciju sa učenikom, prepoznali njegove ciljeve, očekivanja i obrazovne potrebe, kao i da bi predstavili dinamiku rada i obrazovni plan.

Osim što je i direktno zadužen za obuku, konsultant za učenje na daljinu može i da održava časove konsultacije o određenoj oblasti. Na primer, može da kandidatima koji su zainteresovani pruži smernice kako da napišu seminarski rad ili kako da napišu svoj CV, odnosno propratno pismo.

Zanimanje konsultant za učenje na daljinu je za sve one koji žele da podele svoje znanje  na inovativan način korišćenjem novih tehnologija, i koji žele da kreativno razvijaju planove i programe učenja koji savršeno odgovaraju navikama učenika i studenata.

 

Izvori:

1.  http://www.myplan.com/careers/distance-learning-coordinators/description-11-9039.01.html

2.  http://www.valentinkuleto.com/2013/12/istorija-ucenja-na-daljinu/