Testovi

Kako bismo odabrali pravo zanimanje i obrazovanje moramo najpre dobro upoznati sebe: svoje osobine, veštine i interesovanja. Jedino tako možemo zaključiti koji će nam posao više prijati, a koji manje. U tu svrhu pripremili smo za tebe tri testa, za čije je rešavanje potrebno odvojiti nešto vremena i promišljanja.

Test osobina

Ovaj test ima za cilj da te podstakne da razmišljaš o tome kakva si osoba, kako doživljavaš sebe i koja bi vrsta profesije najviše odgovarala tvojoj ličnosti.

Uradi test

Test veština

Ovaj test ukazuje na one veštine za koje smatramo da si tokom dosadašnjeg školovanja mogao/la da delimično ili potpuno razviješ.

Uradi test

Test interesovanja

Ukoliko ovaj test iskombinuješ sa testovima osobina i veština možeš steći jasniju sliku toga čime bi ti odgovaralo da se baviš.

Uradi test