Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Zdravstveni negovatelj/ica

Zdravstveni negovatelji/ice neguju nemoćne, nepokretne i slabo pokretne pacijente. Posao podrazumeva nameštanje kreveta, menjanje posteljine, pomoć nepokretnima pri promeni položaja tela u krevetu, pomoć pri ustajanju, odlasku do toaleta, hranjenje, oblačenje, kupanje, umivanje i održavanje pacijent...

Istoričar/ka umetnosti

Istorija umetnosti kao disciplina je specijalizovana grana istorije koja se bavi evolucijom kulture kroz umetnost poput arhitekture, likovne umetnosti, skulptura i grafike, pa čak i performansi. To je jedno od veoma širokih polja u društevnim naukama, a povezano je s nekoliko drugih disciplina. Mnog...

Pedagog/škinja u školi i predškolskoj ustanovi

Pedagozi koji su zaposleni u školama i predškolskim ustanovama najčešće su deo stručnog tima, koji pored pedagoga čine psiholog i ponekad defektolog. U školi i predškolskoj ustanovi pedagozi rade na uspostavljanju podsticajne sredine za organizaciju i sprovođenje vaspitno obrazovnih aktivnosti. Peda...

Forenzičar/ka

Forenzika (forenzičke nauke, ređe sudske nauke) podrazumeva primenu naučnih metoda i tehnika iz širokog spektra naučnih disciplina, kao što su hemija, biologija, fizika, medicina, matematika, elektrotehnika i informatika, za istragu kriminalnih radnji u cilju pružanja odgovora na pitanja od interesa...

Inspektor/ka u policiji

Policijski inspektori rešavaju kriminalna dela i planiraju akcije i strategije suzbijanja kriminaliteta. Zajedno sa ostalim kolegama u timu rešavaju slučajeve krađa, provala, ubistava, zloupotrebe droga, krijumčarenja (umetničkih dela, oružja, ljudi, droge), nezakonite trgovine, otmica, iznuda, uce...

Psihoterapeut/Psihoterapeutkinja

Dobar psihoterapeut je posvećen pomaganju ljudima da se suoče sa različitim životnim izazovima, situacijama i odlukama. Kroz dijalog, u okviru psihoterapijskih sesija, psihoterapeut nastoji da razume pacijenta i pruži mu psihološku pomoć. Psihoterapija ima različite ciljeve: pružanje podrške u preva...

Sudski tumač za znakovni jezik

Dijapazon usluga koje mogu pružiti sudski tumači i prevodioci za znakovni jezik kreće se od onih najjednostavnijih kao što je komunikacija sa učesnicima na određenom događaju, poput poslovne konferencije, simpozijuma ili, pak sastanka, preko pomoći osoba koje imaju oštećenje govora ili sluha priliko...

Vizualizator informacija

Vizualizator/ka informacija može da obavlja različite aktivnosti prilikom prezentovanja, primenom vizuelnih alata (u njih se ubrajaju grafički prikazi, fotografije, video klipovi, crteži; posteri, mape itd.). Ovi alati mogu unaprediti prezentaciju – mogu usmeriti i poboljašati pažnju publike, njihov...

Personalni asistent/kinja za osobu sa invaliditetom

Personalni asistent/kinja je osoba koja pomaže klijentu sa invaliditetom u obavljanju različitih aktivnosti koje klijent definiše kao svoje potrebe. To može biti pružanje pomoći u svakodnevnim aktivnostima ili pri obavljanju posla. Klijenti su zapravo ti koji jasno definišu opis posla i dogovaraju s...

Knjigovezac

Proizvodi proizvode grafičke industrije - knjige, časopise, novine, prospekte, plakate, sredstva za pakovanje bez kojih se ne može zamisliti svakodnevni život. Glavno područje grafičke industrije je projektovanje, oblikovanje i izrada grafičkih proizvoda.

Sportski/a novinar/ka

Odlazak na sportske događaje, Pisanje vesti i tekstova, obavljanje intervjua, kreiranje reportaža, posećivanje konferencija za štampu

Chief Diversity Officer

Ovo zanimanje zahteva poznavanje rada sa osetljivim grupama. Chief Diversity Officer ima zadatak da obuči svakog zaposlenog kako da postupa sa klijentima ili da radi na stvaranju atmosfere u radnom okruženju u kom nema diskriminacije i ekskluzije.

Sportski psiholog/psihološkinja

Sportska psihologija je interdisciplinarna nauka koja povezuje znanja iz biomehanike, fiziologije, kineziologije, psihologije i proučava kako psihološki faktori utiču na postignuća sportista i sportistkinja. Sportski psiholog podrška je sportisti, tako što mu pomaže da se, pored fizičke pripreme i...

Event menadžer/ka (Organizator/ka događaja)

Event menadžer je osoba koja planira i rukovodi aktivnostima vezanim za realizaciju događaja. Uključeni su u mnogo više operacija od samog planiranja i izvršenja – građenje brenda, marketing i strategija komunikacije. Oni su eksperti za kreativne, tehničke i logističke elemente uz pomoć kojih će jed...

Influenser/ka

Influenseri su osobe koje eksponiraju sebe i šire znanje u kome su stručni ili predstavljaju svoj hobi koji im ide od ruke. Oni su svakodnevno aktivni na društvenim mrežama i svaku svoju objavu unapred isplaniraju. Teme kojima se bave su različite: prikaz dnevne rutine, savetovanje šta treba, a šta...

Copywriter

Danas u kompanijama copywriteri uglavnom rade na pravljenju promotivnih slogana, radio džinglova, TV reklama, oglasa za print, web, bilborde, flajere, tekstove za brošure, kataloge, čestitke i sve drugo što kompaniji služi za promotivne aktivnosti. Ključ svakog copywritera, bez obzira na temu o kojo...

Digitalni arhitekta/ica

Osnovni zadatak digitalnog arhitekte jeste da dizajnira virtuelne zgrade i prostore u različite svrhe. Koristeći brojne softvere uz tradicionalna znanja iz arhitekture i kontinuirano upoznavanje sa potrebama tržišta, digitalni arhitekta stvara brojna virtuelna rešenja za različite svrhe: za potrebe...

Grumer/ka

Grumeri su zaposleni u salonima za negu pasa i mačaka i bave se šišanjem, čišćenjem i generalno sređivanjem ljubimaca.

Šetač/ica pasa

Šetači pasa zamenjuju vlasnike koji nemaju vremena redovno da izvode svoje ljubimce u šetnju. Šetač pasa dolazi na kućnu adresu i pored toga, jako je važno znati kako se pas vodi u šetnju.

Stručnjak za proizvodnju organske hrane

Stručnjak za proizvodnju organske hrane osigurava kvalitet čitavog procesa proizvodnje zdrave hrane po strogim ekološkim standardima. Vodi računa o kvalitetu zemljišta, čistoći vazduha, vode i ostalih uslova koji utiču na proizvodnju zdrave hrane biljnog i životinjskog porekla. Da bi organska proizv...