Baza zanimanja

Sudski/a tumač/ica

Sudski tumač je osoba koja se bavi zvaničnim prevođenjem različitih dokumenata sa maternjeg, srpskog na strani jezik, ili obrnuto. Radi se o zanimanju koje je potrebno kako sudovima, tako i fizičkim i pravnim licima. Sudski tumač engleski na primer, prevodi tekstove na taj ili sa engleskog na srpski jezik. Ljudi prave velike greške u značenju reči sudski tumač i prevodilac. Prevodilac prevodi tekstove različite, ali kada se dokumenta od vrednosti i značaja, kao što su ugovori, presude, diplome i uverenja rade, obavezan je pečat sudskog tumača akreditovanog ili ovlašćenog, da bi dokumenta bila validna. Prevodilac je osoba koja prevodi tekst, dok je sudski tumač ovlašćen od suda da izdaje overene prevode dokumenta i da garantuje pečatom vernost originalu. Sudski tumači su profesionalci sa iskustvom i najvišim obrazovanjem, koji rade najspecifičnije vrste prevoda dokumenata. Shodno tome, cena za različite overene prevode se razlikuje i ne mora biti fiksna. Često cena za overen prevod zavisi od obima posla, broja karaktera, kao i od brzine kojom se prevod radi, tj. roka koji je dogovoren sa klijentom.

Kako se postaje sudski tumač?
Ministrastvo Pravde u Srbiji raspisuje konkurs i tu stoje detaljni uslovi koje sudski tumač ispunjava, jezik i opština. Ne postoji zakon kojim se određuje period konkursa za sudskog tumača, a sigurno zadnjih 10-15 godina nije bilo konkursa. Kandidat koji konkuriše za sudskog tumača mora da ima barem 5 godina prevodilačkog iskustva, da bude punoletan i da bude u opštini u kojoj je prijavljen. Sudski tumač može i da ima glavno zanimanje – advokati, ekonomisti, pravnici, da rade prevode i da imaju pečat sudskog tumača. Njihova saradnja sa sudom je obavezna i neophodna. Sudski tumač polaže zakletvu u Ministarstvu pravde, gde postoji važeći pravilnik skladno sa tim, koji sa svojim potpisom i pečatom garantuje verodostojnost i istovetnost originala i prevoda. Izlazak sudskog tumača na teren je često tražen posao u zvaničnim institucijama u Srbiji i šire, pored pismenog prevođenja dokumenata.
Ministarstvo pravde
Radno iskustvo u trajanju od 5 godina.
do 48 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Administrativne
  • Organizacione
  • Analitičko razmišljanje
  • Veština rada pod pritiskom
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Savesnost, odgovoronost
Ovaj posao umnogome olakšava život ljudima sa određenim smetnjama.
Dosta čitanja, najviše vremena se provodi u sedećem položaju.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.