Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Farmaceut/kinja - komercijalni/a saradnik/ca u veleprodaji

Kontakti sa kupcima (apotekama), sklapanje ugovora, kreiranje i promocija uslova prodaje

Farmaceut/kinja u apoteci

Izdavanje lekova, savetovanje pacijenata, izrada lekovitih preparata, administrativni poslovi u okviru apoteke.

Hemijski/a laborant/kinja - tehničar/ka

Rad u laboratoriji, testiranje uzoraka, sortiranje materijala, rad sa pacijentima.

Lekar/ka specijalista urgentne medicine

Lečenje pacijenata, dijagnostika, upućivanje na klinike, konstantno samousavršavanje

Veterinar/ka (doktor/ka veterine)

Pregled i lečenje životinja (u gradovima uglavnom lečenje kućnih ljubimaca); hirurški zahvati, vakcinacije; veterinarovo polje rada sve je šire otkako se uvode razne nove tehnike gajenja domaćih životinja.

Profesor/ka Univerziteta

Predavanja studentima i naučno-istraživački rad. U načelu, profesori organizuju nastavu i drže predavanja, a asistenti im pomažu u nastavi i izvode laboratorijske i terenske vežbe sa studentima. Profesori mogu predavati jedan predmet ili više srodnih predmeta. Nekada predaju ex cathedra, u velikim a...

Lekar/ka specijalista neuropsihijatrije

Primanje pacijenata koji dolaze na zakazane preglede prvi put, kao i na kontrolne preglede, takođe, i pacijente bez zakazivanja u hitnim slučajevima. Ispitivanje, dijagostikovanje neuroloških i psihijatrijskih poremećaja, lečenje, praćenje zdravstvenog stanja. Lečenje zavisnika, narkomana i njihova...

Nastavnik/ica u školi

Priprema i držanje predavanja, ispitivanje i ocenjivanje učenika. Svaki nastavnik/ca, u okviru svog nastavnog predmeta, prilagođava svoje stručno znanje propisanom programu za određeni razred i prenosi ga učenicima. Pri tome se služi savremenim psihološko-pedagoškim znanjima o procesima učenja, meto...

Lekar/ka u lekarskoj komisiji

Procenjivanje parametara za ostvarivanje nekih prava iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja. Donošenje odluke o dužini bolovanja i o hirurškim zahvatima.

Doktor/ka stomatologije

Stomatolozi leče bolesti zuba, desni, vilice i usne šupljine, ispravljaju njihove anomalije i nedostatke. Kako bi sprečili pojavu i razvoj određenih bolesti i deformacija, bave se i preventivnom stomatologijom. U prvoj fazi rada sa svakim pacijentom postavlja se dijagnoza ili utvrđuje pacijentov...

Stomatolog (zubar) / stomatološkinja

Stomatolog dijagnostikuje bolesti, čemu pomažu anamnestički podaci, rendgenski snimci i druge dijagnostičke procedure. Pored dijagnostikovanja bolesti, stomatolog radi na prevenciji bolesti i stomatološkom lečenju. Uklanja kamenac, leči i uklanja zubni nerv, leči kanale korena, ispunjava zube. Uz po...

Fizioterapeut/kinja

Na osnovu procene stanja pacijenta (kroz sprovođenje dijagnostičkih procedura), a u skladu sa dijagnozom i preporukama lekara i drugim relevantnim podacima, fizioterapeut planira, sprovodi i usavršava terapijski program. Pri tome koristi različite fizičke tehnike kao što su terapeutske vežbe, specij...

Doktor/ka medicine

Lekari se bave unapređenjem zdravlja, sprečavanjem bolesti, otkrivanjem bolesti, lečenjem bolesnika i medicinskom rehabilitacijom. Tokom studija i pripravničkog staža osposobljavaju se za rad na nivou primarne zdravstvene zaštite, odnosno za područje opšte medicine. Njihov posao uključuje dijagnosti...

Medicinska sestra / Medicinski tehničar

Zdravstvena služba zahteva od zdravstvenih radnika stručnost, humanost, brzo, tačno i pravilno reagovanje u lečenju povreda i oboljenja. Medicinske sestre i tehničari rade na području unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, lečenja i rehabilitacije. Rade na vrlo različitim radnim mestima – od pat...

Sanitarni tehničar i inženjer

Sanitarni tehničari rade na otkrivanju zagañenja, zračenja, buke i drugih faktora okruženja koji narušavaju zdravlje. Predlažu i sprovode odgovarajuće mere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi. Predmet njihove analize je sve što čoveka okružuje i sve što on koristi: voda, tlo, vazduh, hrana, stambeni i...

Preduzetnik/ica

Pre nego što osnujete svoju firmu, bilo bi dobro da se odlučite za neku oblast rada. To je samo prvi korak, jer bez ozbiljne poslovne analize i usavršavanja nećete moći da računate na uspeh. Ekspertiza je neophodna jer ćete u velikom broju slučajeva sami raditi. Naravno, u sklopu nekog projekta svak...

Lekar/ka specijalista hirurgije

Obavljanje pregleda po uputu lekara opšte prakse ili drugih specijalista; obavljanje operacija u zavisnosti od posebne oblasti subspecijalizacije - neurohirurgije, hirurgije abdomena, kardio-hirurgije, grudne hirurgije, i tako dalje; saradnja sa anesteziologom i tehničarima. Opšti hirurg je hirur...

Gerontodomaćin/ćica

Gerontodomaćica je osoba koja pomaže i asistira starijim licima u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, pravilnom funkcionisanju i održavanju domaćinstva. Obavlja poslove održavanja stambenog prostora i higijene, vodi računa o pripremi obroka, pomaže korisniku prilikom uzimanja obroka, terapije i kupo...

Medicinski/a biohemičar/ka

Odgovornosti medicinskog biohemičara su: planiranje i organizacija rada u biohemijskim laboratorijama, kalibracija laboratorijskih parametara na biohemijskim i imunohemijskim analizatorima, analiziranje telesnih tečnosti i tkiva, validacija rezultata kroz proveru rezultata i donošenje odluka da li s...

Inženjer/ka farmaceutske tehnologije

Inženjeri farmaceutske tehnologije samostalno ili u timu, organizuju i vode procese proizvodnje u farmaceutskoj industriji, kontrolišu sirovine, međuproizvode, finalne proizvode, usavršavaju i optimizuju postojeće i razvijaju nove tehnologije i postupke. Inženjeri se osposobljavaju da rešavaju teori...