Baza zanimanja

Farmaceut/kinja u apoteci

Izdavanje lekova, savetovanje pacijenata, izrada lekovitih preparata, administrativni poslovi u okviru apoteke.
Javna apoteka, bolnička apoteka.
Medicinska škola, farmaceutsko-fizioterapeutska škola, hemijsko-tehnološka &amp
od 400 do 500 evra
Stažista u apoteci.
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Pomagačke, humanističke
  • Komunikativnost
  • Konzervativnost
Posao sa relativno malo stresa, nema brige od nezaposlenosti jer vlada velika potražnja na tržištu rada.
Stalan kontakt sa ljudima ugroženog zdravlja, rad po smenama.

Farmaceut je zanimanje za kojim trenutno postoji veća potražnja nego ponuda, u većini opština u Srbiji.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.