Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Arhitekta/ica

Projektovanje i razrada arhitektonskih projekata, razrada predmetnog projekta, komunikacija sa nadležnim institucijama, odlazak na konsultacije sa investitorima i nadležnim institucijama, pregovaranje sa klijentima.

Inženjer/ka geotehnike

Ispitivanje zemljišta za potrebe gradnje kao i projektovanje, odlazak na teren i izvođenje istražnih radova, rad kako u projektantskim, tako i uskostručnim softverima.

Inženjer/ka industrijskog menadžmenta

Radni sastanak sa nadređenima i sa podređenima, organizovanje i podela dužnosti na mesečnom nivou, praćenje rada zasposlenih, koordinacija i izveštavanje, radni sastanci sa klijentima.

Savetnik/ica u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo

Sastanci (dogovori, pregovori, komunikacija sa međunarodnim organizacijama i institucijama, koordinacija projekata, česta putovanja i učestvovanje na međunarodnim konferencijama, organizovanje tematskih konferencija, učestvovanje u radnim grupama koja se bave IKT pitanjima formiranim od strane Mini...

Viši/a tehničar/ka POS terminala

Prijem, obrada i realizacija zahteva koji dolaze iz Banke a tiču se postavljanja i održavanja terminala za platne kartice. Stalni kontakt sa ljudima iz Banke i organizacija izvršenja njihovih zahteva

IT konsultant/kinja

Obezbeđivanje funkcionisanja IT infrastrukture u firmi, komunikacija sa dobavljačima opreme, učestvovanje na internim i eksternim IT projektima.

Naučni/a istraživač/ica u univerzitetskom istraživačkom centru

U ovom poslu je vrlo bitno posvetiti se problemu čije rešavanje ima veliki uticaj. Zato je potrebno dobro poznavati naučnu oblast kojom se istraživač bavi. To podrazumeva čitanje stručne literature, praćenje relevantnih naučnih žurnala ali i odlazak na konferencije širom sveta. Jednom kad je problem...

Profesor/ka Univerziteta

Predavanja studentima i naučno-istraživački rad. U načelu, profesori organizuju nastavu i drže predavanja, a asistenti im pomažu u nastavi i izvode laboratorijske i terenske vežbe sa studentima. Profesori mogu predavati jedan predmet ili više srodnih predmeta. Nekada predaju ex cathedra, u velikim a...

Softver developer (stručnjak/inja za razvoj softvera)

Istraživanje i učenje novih tehnologija, razvoj komponenti softvera i njihovo testiranje. Pisanje dokumentacije i održavanje postojećeg softvera. Pregled LAN mreže i izrada aplikacija

Softver Inženjer/ka

Dizajn, razvoj, testiranje softvera; razvoj, operacije i održavanje softvera, poboljšanje stabilnosti i održavanje softverskih sistema.

Programer/ka

-sastanak sa pregledom toga šta je juče urađeno, šta se danas radi -konsultacije sa kolegama - programerski rad -referat nadređenom o tome šta je urađeno i gde ima problema - Razvoj web aplikacija

Internet marketing menadžer/ka

Planira, usmerava i koordinara strategije nastupa na različitim društvenim platformama u cilju uspešnog plasiranja proizvoda ili usluga. Kontroliše posećenost sajtova i naloga za koje je zadužen, vrši analizu korisnika i planira nove ili unapređuje postojeće aktivnosti u skladu sa potrebama, željama...

IT menadžer/ka

Upravljanje višeslojnim informacionim sistemom, unutrašnjom mrežom, spoljnim serverima, veb analitikom i razvojem mreže i veba.

Projektni/a menadžer/ka

Upravljanje projektima: planiranje, organizovanje i praćenje projekata. Planiranje aktivnosti i resursa potrebnih za realizaciju projekata, komunikacija sa učesnicima na projektu Kontaktiranje klijenata, rad sa programerima, vodim računa o finansijama i uspešnosti i kvalitetu obavljenog posla.

Administrator/ka mreže

Rešavanje povezivanja računara na internu računarsku mrežu kao i na internet. Podešavanja parametara, servisiranje tehničkih problema i upućivanje korisnika.

Sistem administrator/ka

Održavanje rada računara i servera, administriranje baza podataka, tehnička podrška

Veb programer/ka

Pravljenje veb aplikacija, veb portala i sajtova. Programeri aplikacija pišu programe koji rešavaju samo posebne poslove, ili prerađuju već postojeće-opšte aplikacije prilagođavajući ih potrebama organizacije. Sistemski programeri pišu programe za održavanje i kontrolu softvera kompjuterskog sistema...

Direktor/ka IT firme

Planiranje onlajn oglasnih kampanja, pregovaranje o uslovima, media planiranje, specifična komunikacija sa više desetina partnera-klijenata, kontrola novčanih tokova.

Nastavnik/ica u školi

Priprema i držanje predavanja, ispitivanje i ocenjivanje učenika. Svaki nastavnik/ca, u okviru svog nastavnog predmeta, prilagođava svoje stručno znanje propisanom programu za određeni razred i prenosi ga učenicima. Pri tome se služi savremenim psihološko-pedagoškim znanjima o procesima učenja, meto...

Softver tester (stručnjak/inja za proveru softvera)

Testiranje formi softvera i pisanje izveštaja nadređenima, rad na kontroli i poboljšanju softvera i softverskih sistema.