Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Trgovac/kinja

Rad sa klijentima u dve (negde i tri) različite smene. Prodaja i nabavka proizvoda, popisi i administrativne obaveze. Sortiranje proizvoda

Turizmolog / turizmološkinja

Turizmolog sa licencom turističkog vodiča može raditi u Turističkoj organizaciji kao vodič tura za organizovani obilazak grada. Da bi uspešno obavljao svoj posao vodič mora unapred da nauči maršutu ture kao i istorijat lokaliteta koji se obilaze. Takođe, pored znanja istorije, istorije umetnosti i a...

Menadžer/ka u ugostiteljstvu

Oni planiraju, organizuju, vode i nadziru radne aktivnosti osoblja kao i utrošak materijalnih i finansijskih sredstava koji su im povereni. U pripremi i sprovođenju godišnjih i mesečnih planova rada pregovaraju sa dobavljačima hrane i pića, putničkim, prevoznim i estradnim agencijama. Utvrđuju počet...

Konobar/ica

Poslovi konobara variraju u zavisnosti od toga gde je konobar zaposlen. Zbog toga je opis posla konobara različit na različitim mestima i zavisi od pruženih usluga i organizacije rada u ugostiteljskom objektu. Ukoliko su zaposleni u restoranima ili hotelima i drugim mestima koja primaju ve...

Akviziter/ka

Akviziteri su trgovci koji pomoću prezentacija predstavljaju robu potencijalnim kupcima i na taj način prodaju proizvode / usluge svoje kompanije. Osnovna osobina ove vrste posla je da sami prodavci idu direktno do potencijalnog kupca, a suština posla se svodi na privlačenje i pridobijanje novih kli...

Šef/ica kuhinje

Kulinarski šef je odgovoran za organizaciju i vođenje kuhinje restorana. On je glavni kuvar koji kreira jelovnik, nadgleda pripremu hrane, upravlja kuhinjskim osobljem i nadgleda kvalitet i prezentaciju svakog jela. U velikim restoranima može postojati i više kulinarskih šefova koji rade pod nadzoro...

Komercijalista / komercijalistkinja

Komercijalista je zadužen za nabavku i uvoz robe, kupovinu sirovina i materijala, organizovanje prijema i skladištenje robe, prodaju robe i izvoz. Trgovina je osnovno polje rada. Bez obzira na vrste proizvoda, zadatak komercijaliste je da koordiniše i upravlja procesima nabavke, uvoza, prijema i izv...

Hotelijer/ka (Recepcioner/ka)

Recepcioner posreduje pri davanju usluga gostima hotela, motela ili drugih smeštajnih objekata. Glavni posao mu je komunikacija sa ljudima, bilo u neposrednom kontaktu ili telefonski, i ova komunikacija se često odvija na stranom jeziku. Gosti se pri dolasku u hotel javljaju prvo recepcioneru. Ako n...

Komercijalni/a direktor/ka

Komercijalni direktor obavlja poslove vezane za nabavku i prodaju robe i/ili usluga. Ukoliko vrši nabavku, komercijalni direktor je zadužen za nabavku sirovina ukoliko je u pitanju proizvodna delatnost ili gotovih proizvoda ukoliko je u pitanju prodajna delatnost. Takođe, vrše prodaju, odnosno plasi...

Turistički/a vodič/ilja

Turistički vodič pokazuje i objašnjava turistima prirodne lepote i posebnosti, kulturno-istorijske spomenike, umetnička dela, etnografske i druge znamenitosti. Takođe informiše turiste o važnim istorijskim događajima, legendama i ličnostima. Prilikom planiranja i organizovanja putovanja i eksk...

Barmen/ka

Barmen (točilac pića) za šankom priprema i poslužuje pića, a nekada i jela, pa ih naplaćuje. U većim ugostiteljskim objektima uz to pripremaju pića i isporučuju ih konobarima koji ih poslužuju gostima za stolovima. Barmeni se brinu o tome da šank bude snabdeven pićima i drugim namirnicama koje poslu...

Preduzetnik/ica

Pre nego što osnujete svoju firmu, bilo bi dobro da se odlučite za neku oblast rada. To je samo prvi korak, jer bez ozbiljne poslovne analize i usavršavanja nećete moći da računate na uspeh. Ekspertiza je neophodna jer ćete u velikom broju slučajeva sami raditi. Naravno, u sklopu nekog projekta svak...

Poslastičar / poslastičarka

Polastičari prave kolače, kremove, sladoled i ostale poslastice. Glavne sirovine s kojima rade su mleko i mlečni proizvodi, šećer, kakao, brašno, jaja, sve vrste voća i začina. U pripremi kolača i ostalih poslastica namirnice se, prema potrebi, prvo očiste, operu i ogule. U zavisnosti od vrste posla...

Stjuard/stjuardesa

Stjuardese i stjuardi čine kabinsko osoblje vazduhoplovstva. Njihov zadatak je učiniti let svakom putniku sigurnim, udobnim i prijatnim. Poslovi koje obavljaju odvijaju se pre poletanja, za vreme leta i nakon sletanja. Odgovornosti stjuardese/stjuarda: provera opreme za slučaj opasnosti, priprema...

Trgovac/Prodavac

Trgovci/prodavci zaduženi su za kontrolu zaliha u prodavnicama, raspoređivanje i izlaganje robe na prodajnom mestu, rade nabavku i preuzimanje robe od dobavljača, vrše skladištenje i čuvanje robe prema definisanim propisima i prodaju robu. Veoma su dobro upoznati sa asortimanom robe koju prodaju, pr...

Zaposlen/a u turističkoj agenciji

Zaposleni bavlja različite zadatke vezane za organizaciju putovanja i pružanje turističkih usluga. To može uključivati prijem i savetovanje klijenata, rezervaciju hotela i avionskih karata, planiranje putovanja, koordinaciju sa partnerima iz turističke industrije, pružanje informacija o destinacijam...

Poslovođa prodajnog objekta

Poslovođe prodajnog objekta organizuju poslovanje u prodajnom objektu, planiraju rad prodajnog osoblja i vode računa o nabavkama robe, kalkulacijama i dokumentaciji. Poslovođa je osoba koja rešava reklamacije kupaca. Takođe, blisko sarađuje sa dobavljačima. Poslovođe rade najčešće u prepodnevnoj sme...

Menadžer/ka u turizmu

Radnik u menadžmentu turizma obavlja različite zadatke vezane za upravljanje i organizaciju turističkih aktivnosti i destinacija. To može uključivati planiranje putovanja, upravljanje rezervacijama, koordinaciju sa partnerima iz turističke industrije, upravljanje finansijama i marketingom, kao i pru...

Menadžer/ka

Menadžeri rade na ključnim upravljačkim i izvršnim položajima u privatnim i državnim preduzećima, u kojima kreiraju i sprovode poslovnu politiku. Naime, menadžment je višenamenski organ koji predstavlja proces izvršavanja zadataka uz pomoć drugih ljudi u bilo kojoj industriji, dok je menadžer osoba...

Geograf / geografkinja

Geografi se bave proučavanjem geografske strukture Zemlje, naseljenošću i strukturom stanovništva pojedinih krajeva, različitim pojavama u prirodi i njihovim uticajem na čoveka. Oni takođe osmišljavaju načine iskorišćavanja prirodnih resursa, koji su najkorisniji za čoveka i najmanje štetni za priro...