Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Trgovac/kinja

Rad sa klijentima u dve (negde i tri) različite smene. Prodaja i nabavka proizvoda, popisi i administrativne obaveze. Sortiranje proizvoda

Turizmolog / turizmološkinja

Turizmolog sa licencom turističkog vodiča može raditi u Turističkoj organizaciji kao vodič tura za organizovani obilazak grada. Da bi uspešno obavljao svoj posao vodič mora unapred da nauči maršutu ture kao i istorijat lokaliteta koji se obilaze. Takođe, pored znanja istorije, istorije umetnosti i a...

Menadžer/ka u ugostiteljstvu

Planiranje, organizacija, vođenje i nadziranje radnih aktivnosti osoblja, kao i potrošnje materijalnih i finansijskih sredstava. Takodje, u opis posla spada i pregovaranje sa dobavljačima hrane i pića, kao i putničkim agencijama

Konobar/ica

Postavljanje i pospremanje stolova, usluživanje gostiju

Akviziter/ka

Zakazivanje poslovnih razgovora sa potencijalnim kupcima i ugovaranje prezentacije (predstavljanje robe), održavanje prezentacija i ugovaranje narudžbine.

Šef/ica kuhinje

Nadgledanje rada kuvara i njihovo raspoređivanje po smenama, stolovima, kontrolisanje nabavke materijala

Komercijalista / komercijalistkinja

posećivanje potencijalnih kupaca, primanje narudžbina i rešavanje svih problema i prigovora naručioca. Pripremanje izveštaja i obavljanje administrativnih poslova. Održavanje prodajne mreže, sprovođenje promotivnih aktivnosti i "merchandising".

Hotelijer/ka

Prijem i odjava gostiju, rezervacije, ispomoć u restoranu i drugim odsecima kada je to potrebno.

Komercijalni/a direktor/ka

Praćenje kretanja sirovina i gotovih proizvoda na tržištu, izrada planova na osnovu kojih će se vršiti konkretni zadaci nabavke i prodaje, kontaktiranje dobavljača i korisnika proizvoda.

Turistički/a vodič/ilja

Predvođenje jedne grupe turista na određenoj turističkoj lokaciji, davanje svih informacija o lokalitetima koji se obilaze, pružanje objašnjenja i informacija turistima za lakše snalaženje itd.

Barmen/ka

Spravljanje koktela i alkoholnih pića, osmišljavanje novih napitaka, pomoć u planiranju i nabavci materijala i namirnica, saradnja sa konobarima i menadžerom objekta.

Samostalni/a preduzetnik/ica

Prodaja, isporuka, ugovaranje poslova, vođenje tima, odabir novih radnika, prezentacije, planiranje, izveštavanje, obračuni, realizacija, naplata, putovanja

Poslastičar / poslastičarka

Priprema kolača i torti, pakovanje, prodaja

Stjuard/stjuardesa

Staranje o bezbednosnim procedurama u avionu pre, tokom i posle leta, priprema i služenje napitaka i užine, prodaja proizvoda iz duty-free asortimana

Trgovac/kinja - Pomoćnik/ica u maloprodaji

Obrada pošte i reklamnog materijala, arhiviranje dokumenata, komunikacija sa internim i eksternim mušterijama, osnovna poslovna korespondencija, koordinacija rada maloprodajne kancelarije, kompjutersko arhiviranje dokumenata. Komunikacija sa mušterijama i kolegama iz različitih okruženja, tumače...

Informator/ka u informativnom centru

Usluživanje klijenata, rad sa strancima, pružanje povratne informacije na upite poslate imejlom, organizovanje razgledanja, učestvovanje u organizaciji manifestacija.

Poslovođa velike radnje

Vođenje radnje, praćenje zaliha, briga o kadrovskom sektoru, briga o marketingu, pospešivanje prodaje, treninzi zaposlenih.

Menadžer/ka u turizmu

Prodaja turističkih aranžmana, uspostavljanje odnosa i saradnja sa turističkim agencijama, predstavljanje agencije u poslovnici i van nje, upravljanje poslovnicom

Menadžer/ka

Menadžeri/ke rade na ključnim upravljačkim i izvršnim položajima u privatnim i državnim proizvodnim i uslužnim preduzećima, u kojima kreiraju i sprovode poslovnu politiku. Po pravilu su rukovodioci vitalnih službi preduzeća, u koje se ubrajaju proizvodnja, prodaja i nabavka, služba računovodstva i f...

Geograf / geografkinja

Geografi proučavaju prirodnu osnovu Zemlje, društvenu organizaciju njenih stanovnika i međusobnu uslovljenost procesa u prirodi i društvu. Osim što opisuju prirodnu i društvenu stvarnost, geografi učestvuju u pronalaženju načina upravljanja prirodnim resursima koji će čoveku biti najkorisniji, a pri...