Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Inženjer/ka industrijskog menadžmenta

Radni sastanak sa nadređenima i sa podređenima, organizovanje i podela dužnosti na mesečnom nivou, praćenje rada zasposlenih, koordinacija i izveštavanje, radni sastanci sa klijentima.

Profesor/ka Univerziteta

Predavanja studentima i naučno-istraživački rad. U načelu, profesori organizuju nastavu i drže predavanja, a asistenti im pomažu u nastavi i izvode laboratorijske i terenske vežbe sa studentima. Profesori mogu predavati jedan predmet ili više srodnih predmeta. Nekada predaju ex cathedra, u velikim a...

Nastavnik/ica u školi

Priprema i držanje predavanja, ispitivanje i ocenjivanje učenika. Svaki nastavnik/ca, u okviru svog nastavnog predmeta, prilagođava svoje stručno znanje propisanom programu za određeni razred i prenosi ga učenicima. Pri tome se služi savremenim psihološko-pedagoškim znanjima o procesima učenja, meto...

Inženjer/ka grafičke tehnologije

Usklađivanje rada različitih odeljenja u fabrici, utvrđivanje troškova i radnih učinaka, kao i nabavka materijala. Organizovanje rada odeljenja za grafičku tehnologiju. Određivanje izgleda novih grafičkih proizvoda.

Inženjer/ka hemijske tehnologije

Tehnolozi rade na istraživanju i razvoju tehnoloških procesa. Budući da su znanja i poslovi inženjera hemijske tehnologije povezani s različitim područjima, oni u svom poslu primenjuju principe hemije, fizike, matematike, mehanike i elektrotehnike. Rade na različitim pozicijama u preduzeću: od labor...

Inženjer/ka metalurgije

Projektovanje mašina i postrojenja koja se koriste za proizvodnju metalnih prozvoda (izlivanje topljenog metala u kalupe, oblikovanje proizvoda kovanjem, presovanjem, zavarivanjem i sl.) i nadgledanje njihovog rada. Istraživanje tehnoloških vidova proizvodnje i prerade materijala. Davanje saveta pri...

Prehrambeni/a tehnolog / tehnološkinja

Upravljanje kvalitetom prehrambenih proizvoda kroz tehnološki proces, upravljanje radom i očuvanje životne sredine. Prehrambeni tehnolozi najčešće se zapošljavaju u industriji za preradu žitarica, mleka, mesa, ribe, voća, povrća, šećera i konditorskih proizvoda, pića i napitaka, industriji duvana....

Agronom/kinja

Planiranje i projektovanje uticaja različitih sredstava za zaštitu bilja na biljne vrste, testiranje proizvoda, praćenje primene

Inženjer/ka šumarstva

izrađivanje planova uređivanja i revitalizacije predela, rukovođenje procesima iskorišćavanja šuma i šumskih predela vodeći računa o tome da se prirodna ravnoteža što manje naruši

Inženjer/ka zaštite bilja

Ispitivanje načina i postupaka uzgoja poljoprivrednih kultura kako bi se poboljšao njihov kvalitet, prodaja sredstava za zaštitu bilja i suzbijanje parazita i bolesti, kao i davanje stručnih saveta poljoprivrednicima.

Tehnolog / tehnološkinja u proizvodnji

Tehnolog u proizvodnji je odgovoran za planiranje, organizovanje i nadzor procesa proizvodnje. Razvija i implementira efikasne proizvodne metode, prati radne procese, identifikuje i rešava probleme u proizvodnji te sarađuje s drugim sektorima kako bi osigurao kvalitetu proizvoda i povećao produktivn...

Diplomirani/a inženjer/ka poljoprivredne tehnike

Upravljanje procesima u oblasti poljoprivredne tehnologije je glavno zaduženje inženjera koji obavlja menadžersku ulogu. Kao i drugi menadžeri bavi se planiranjem i donošenjem strateških odluka, ali i praćenjem novih dostignuća na polju poljoprivredne tehnologije, praćenjem radnog učinka zaposlenih...

Inženjer/ka rudarstva

Inženjeri rudarstva se bavi planiranjem, projektovanjem i upravljanjem procesima eksploatacije mineralnih sirovina iz zemlje ili podzemlja. Njihov posao uključuje identifikaciju i procenu nalazišta minerala, razvoj rudarskih planova, primenu efikasnih eksploatacionih metoda, upravljanje operacijama...

Inženjer/ka zaštite životne sredine

Inženjeri/ke zaštite životne sredine rade na poboljšanju recikliranja, odlaganja otpada, javnog zdravlja i kontrole zagađenja vode i vazduha. Oblast obuhvata niz različitih disciplina, uključujući matematiku, hemiju, ekologiju, geologiju, hidrologiju, mikrobiologiju, ekonomiju i zaštitu životne sred...

Inženjer/ka za preradu drveta

Inženjeri/ke za preradu drveta upravljaju tehnološkim procesima u drvnoj industriji i u proizvodnji papira i celuloze. Osim toga, neki od njih učestvuju i u upravljanju fabrikama kao menadžeri, zatim mogu raditi u nabavci materijala, prodaji i marketingu u kompanijama u kojima rade. Ipak, njihovi os...

Inženjer/ka naftnog rudarstva

On je osposobljen za rad u području istraživanja, eksploatacije i oplemenjivanja metalnih i nemetalnih mineralnih sirovina, boksita, nafte, plina, geotermalnih i podzemnih voda, ugljena, arhitektonsko-građevnog i tehničkog kamena, šljunka, peska i gline. Organizuje, prati, nadzire i analizira iskori...

Inženjer/ka poljoprivrede

Primenjuje inženjerske tehnologije i znanje bioloških nauka na poljoprivredne probleme vezane za produktivnost i mašine, elektrifikaciju, strukturu, zaštitu zemljišta i voda i preradu poljoprivrednih proizvoda. Razvija kriterijume za projektovanje, proizvodnju, odnosno izgradnju opreme, objekata i p...

Inženjer/ka tekstilne tehnologije

Inženjeri/ke tekstilne tehnologije organizuju i koordiniraju proizvodnju u tekstilnoj industriji i dizajniraju tekstil i odeću. Tekstilna industrija obuhvata proizvodnju i preradu vlakana i prediva i preradu tkanina i pletiva u odevne predmete. Inženjeri/ke tekstilne tehnologije ispituju elastičnost...

Biotehnolog / biotehnološkinja

Proučavanje i korišćenje živih organizama u cilju stvaranja nekog proizvoda. Biotehnologija se deli na tradicionalnu i savremenu. Tradicionalna biotehnologija bavi se oplemenjivanjem biljaka i domaćih životinja, korišćenjem mikroorganizama za proizvodnju hrane i pića i dr. U savremenu tehnologiju sp...

Inženjer/ka ratarstva

Ispitivanje metoda uzgoja i pronalaženje načina sigurnijeg suzbijanja štetočina i bolesti poljoprivrednih kultura. Sprovode laboratorijska i poljska ispitivanja, kako bi usavršili metodu prerade sirovih poljoprivrednih proizvoda, testirali pesticide, oplemenili bilje, sproveli selekciju novih sorti,...