Baza zanimanja

Inženjer/ka rudarstva

Inženjeri rudarstva se bavi planiranjem, projektovanjem i upravljanjem procesima eksploatacije mineralnih sirovina iz zemlje ili podzemlja. Njihov posao uključuje identifikaciju i procenu nalazišta minerala, razvoj rudarskih planova, primenu efikasnih eksploatacionih metoda, upravljanje operacijama i osiguravanje sigurnosti na radu. Oni organizuju, prate, nadziru i analiziraju iskorišćavanje mineralnih sirovina u rudnicima. Oni iskorišćavaju rudne sirovine, analiziraju geološke podatke, izrađuju projekte i izgrađuju rudnike, odnosno rekonstruišu pojedine sisteme. Njihov posao uključuje i analize sirovina, oplemenjivanje mineralnih sirovina i pripremu za industrijsku preradu. Neki inženjeri rudarstva zajedno s geolozima istražuju lokacije novih rudnika. Inženjeri rudarstva analiziraju kvalitet mineralnih sirovina, razrađuju i razvijaju metode i postupke u proizvodnji, kontrolišu rudarske mašine i opremu. Njihov zadatak je da osiguraju da se rudarski radovi obavljaju u skladu s tehničkom dokumentacijom i propisima. Pritom i sami izrađuju dijagrame, sheme, skice i izvještaje.

Rudarski radovi se obavljaju u podzemlju ili na površinskom kopu. Inženjeri rudarstva organizuju iskopavanje, održavanje jamskih i površinskih postrojenja i koloseka, održavanje opreme i mašina. Oni prate i unapređuju tehnologiju proizvodnje, organizuju rad svih izvođača, propisuju pravila rada, nadziru primenu tehničkih uputstava i projektnih rešenja prilikom izgradnje rudarskih objekata. Posebno prate i nadziru izvođenje radova, rad osoblja, primenu pravila tehničke zaštite. Izrađuju tehničku i poslovnu dokumentaciju i osposobljavaju osoblje za rad.

Inženjeri rudarstva bave se oplemenjivanjem mineralnih sirovina. Oni proučavaju koji elementi, aditivi, hemijski ili fizički postupci menjaju svojstva mineralnih sirovina, kako bi one imale bolja svojstva u proizvodnji i preradi. Glavni posao im je izrada tehnoloških uputstava, analiza i praćenje procesa obogaćivanja mineralnih sirovina. Pritom redovno obilaze postrojenja za drobljenje, mlevenje, klasiranje, flotiranje rude. Inženjeri rudarstva u pravilu se specijalizuju za određene vrste mineralnih sirovina: ugalj, rude gvožđa, bakar, zlato. Zahvaljujući tome što je ekološka svest danas dosegla viši nivo, rudarski inženjeri sve više se bave rešavanjem problema zagađenja tla, vode i vazduha.
industriji eksploatacije mineralnih sirovina, kao što su ugljenokopovi, rudnici metala (bakra, zlata, gvožđa, itd.), rudnici nafte i gasa, kao i u građevinskim projektima koji zahtevaju eksploataciju minerala kao deo procesa.
Za samostalni posao potreban je stručni ispit.
Volontiranje ili praksa na istoj ili sličnoj poziciji.
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Veština rada pod pritiskom
  • Komunikativnost
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Radoznalost
  • Savesnost, odgovoronost
Mogućnost pronalaženja posla u inostranstvu.
Za vreme rada na terenu izloženi su buci rudarskih strojeva, prašini, štetnim gasovima, neprijatnim mirisima, zagušljivoj mikroklimi. Često rade u skučenom prostoru, u jamama, podzemnim tunelima, gde je moguće urušavanje. Rudarski inženjeri koji rade na istraživanju novih izvora borave na otvorenom, pod zemljom, moraju dosta da pešače i da podnose sve vremenske uslove.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.